Szpital Miejski w Rudzie ¦l±skiej
AKTUALNO¦CI
Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuc
4 paĽdziernika 2013

Bezpłatne badania - Wczesne Wykrywanie Raka Płuc.


[więcej]

Dzień Otwarty
28 sierpnia 2013
Szpital Miejski w Rudzie ¦l±skiej serdecznie zaprasza na ...
[więcej]

platforma zakupowa
23 lipca 2013
logowania się na stronie zamowienia.szpitalruda.pl
[więcej]

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA
27 maja 2013

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie dotycz±cej ...


[więcej]

Dofinansowanie RPO
23 marca 2013
Projekt pt.: „Wdrożenie e-usług publicznych w Szpitalu Miejskim w Rudzie ¦l±skiej Sp. z o.o.”
[więcej]

porozumienie dotycz±ce praktyk studenckich
20 listopada 2012
porozumienie dotycz±ce praktyk studenckich w naszej spólce
[więcej]

oferta specjalna - aparaty słuchowe
13 sierpnia 2012
Badania słuchu, dobór aparatów słuchowych – KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o.”
[więcej]

szkolenie lekarzy, pielęgniarek i położnych
6 czerwca 2012
szkolenie lekarzy, pielęgniarek i położnych
[więcej]

BADANIA PRYWATNE
28 marca 2011

Szpital Miejski w Rudzie ¦l±skiej Sp. z o.o. - NZOZ Szpital Miejski w Rudzie ¦l±skiej informuje...


[więcej]

KONKURSY
Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Konkurs ofert nr 02/K¦Z/14
31 marca 2014
Konkurs ofert nr 02/K¦Z/14 na wykonywanie ¶wiadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/położne dla Szpitala Miejskiego w Rudzie ¦l±skiej Sp. z o.o.
[więcej]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 11/K¦Z/13
28 stycznia 2014
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 11/K¦Z/13 na wykonywanie ¶wiadczeń zdrowotnych
[więcej]

Konkurs ofert nr 01/KSZ/14
23 stycznia 2014

Rozstrzygnięcie - Konkursu ofert nr 01/ K¦Z/14 na swiadczenie usług w zakresie badań laboratoryjnych specjalistycznych


[więcej]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - konkurs ofert nr 10/K¦Z/13 na ¶wiadczenie usług w zakresie transpor
6 grudnia 2013
Rozstrzygnięcie konkursu ofert - konkurs ofert nr 10/K¦Z/13 na ¶wiadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego - ambulans sanitarny typu "S"
[więcej]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Konkurs ofert nr 09/K¦Z/13 na wykonywanie ¶wiadczeń zdrowotnych prz
10 paĽdziernika 2013
Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Konkurs ofert nr 09/K¦Z/13 na wykonywanie ¶wiadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/położne dla Szpitala Miejskiego w Rudzie ¦l±skiej Sp. z o.o.
[więcej]

O Szpitalu

Szpital Miejski w Rudzie ¦l±skiej realizuje cele i zadania okre¶lone w przepisach ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Statutowym celem jest udzielanie ¶wiadczeń medycznych w zakresie profilaktyki, leczenia, fizykoterapii, rehabilitacji i pielęgnacji – całodobowo. Personel Szpitala podejmie każde działanie służ±ce zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikaj±ce z procesu leczenia lub przepisów odrębnych.


 

 

 

PRZETARGI

 

 W celu przegl±dania aktualnej listy przetargów prosimy o przej¶cie do Biuletynu Informacji Publicznej znajduj±cej się pod adresem www.bip.szpitalruda.pl

 

OdwiedĽ portal miasta Ruda ¦l±ska created by silnet.pl