18 października o godzinie 9.00 w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach uroczyście otwarty zostanie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. „Powstał on w odpowiedzi na palące potrzeby mieszkańców Rudy Śląskiej i jest to, co cieszy, kolejne zrealizowane przez nas zadanie z przyjętego na początku roku 2017 przez Zarząd Szpitala planu reorganizacji naszej placówki „– mówi dr Katarzyna Adamek, prezes Zarządu rudzkiego Szpitala.

Oprócz całodobowej opieki zespołu pielęgniarskiego bielszowicki ZOL zapewniać będzie codzienną opiekę lekarską. W pierwszym etapie uruchomionych zostanie 16 stanowisk, wyposażonych w nowoczesne elektryczne łóżka z materacami przeciwodleżynowymi (do 4 stopnia odleżyn). Łóżka są czterosegmentowe, ze swobodną regulacją w zakresie wysokości, zapewniają one wysoki komfort dla pacjentów, usprawnia również prace naszego personelu medycznego. Bielszowicki Zakład Opiekuńczo-Leczniczy został również wyposażony w nowoczesną aparaturę medyczną służąca do rehabilitacji, w tym aparaty do elektroterapii, sonoterapii, laseroterapii oraz naświetlań promieniami podczerwonymi.

Staramy się przygotować kompleksową ofertę dla osób przewlekle chorych, którym stan zdrowia lub stopień niepełnosprawności nie pozwalają już na samodzielne funkcjonowanie w domu. W najbliższej przyszłości w bielszowickiej lokalizacji naszego Szpitala powstaną Oddział Medycyny Paliatywnej oraz Poradnia Paliatywna”– dodaje prezes Adamek. Na początku funkcjonowania, do czasu uzyskania kontraktu z NFZ, usługi świadczone w rudzkim ZOL będą odpłatne.

zdjęcia: www.rudaslaska.pl