Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. informuje o czasowym zawieszeniu funkcjonowania Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego w naszej placówce w Goduli. Czasowe zaprzestanie działalności Oddziałów nastąpi na okres trzech miesięcy, od 1 września 2019 roku do 30 listopada 2019. Związane jest to z problemami kadrowymi. Zgodę na czasowe zawieszenie funkcjonowanie Oddziałów wydał Wojewoda Śląski. Opinię w tej sprawie wydał również Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach.

„Przez cały okres zawieszenia Oddziałów bez zmian funkcjonować będzie nasza przyszpitalna Poradnia Neurologiczna oraz Poradnia Leczenia Stwardnienia Rozsianego (SM). Bez pomocy specjalisty nie pozostaną również pacjenci hospitalizowani w Szpitalu wymagający konsultacji neurologicznych”- podkreśla dr n. med. Jerzy Zdrzałek, Dyrektor ds. Medycznych rudzkiego Szpitala.

Kłopoty kadrowe na naszym Oddziale Neurologicznym będą przejściowe i już w grudniu Oddział wznowi swoją działalność. Decyzja o zawieszeniu działalności Oddziału była bardzo trudna i jest ostatecznością, ale nie możemy ryzykować zdrowia i życia pacjentów. Pragnę serdecznie podziękować całemu zespołowi lekarzy i pielęgniarek Oddziału Neurologicznego za wieloletnią pracę na rzecz naszego Szpitala” mówi dr Katarzyna Adamek, Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.