Od 1 listopada w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach rozpocznie pracę Oddział Medycyny Paliatywnej. To efekt rozstrzygniętego dziś konkursu ofert przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach na realizację świadczeń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej. Rudzki Szpital znalazł się w gronie 13 placówek z całego regionu, z którymi Fundusz podpisze umowy na 4 lata.

„Zaczynamy działalność w 5-łóżkowych, bardzo dobrze wyposażonym Oddziale, z możliwością rozwoju na razie do 7 łóżek. Zabiegaliśmy o ten kontrakt od kilku lat. Konsekwentnie poszerzamy ofertę dla osób przewlekle chorych, którym stan zdrowia lub stopień niepełnosprawności nie pozwalają już na samodzielne funkcjonowanie w domu podkreśla dr Katarzyna Adamek, Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. Przypomnijmy, w bielszowickiej lokalizacji rudzkiego Szpitala od roku funkcjonuje już Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.