Zarząd Szpitala Miejskiego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej,
41-703 Ruda Śląska, ul. W. Lipa 2

ZATRUDNI OD ZARAZ

LEKARZA POSIADAJĄCEGO I LUB II STOPIEŃ SPECJALIZACJI

LUB BĘDĄCEGO W TRAKCIE SPECJALIZACJI

W DZIEDZINIE MEDYCYNY ZACHOWAWCZEJ (NIEZABIEGOWEJ)

Oferta: warunki płacy i pracy do indywidualnego uzgodnienia

zakres czynności obejmuje:

udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z podejrzeniem i zakażeniem wirusem
SARS-CoV-2 na oddziale,
w którym Szpital zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów (CV, list motywacyjny) w sekretariacie Zarządu lub wysłanie ich na adres: sekretariat@szpitalruda.pl

W treści CV proszę zamieścić klauzulę:Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochroni danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zostałem poinformowany o swoich prawach, dostępnych na stronie szpitalruda.pl”