Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Spółka z o.o.
41-703 Ruda Śląska, ul. W. Lipa 2

nawiąże współpracę z
LEKARZEM NEUROLOGII

Rodzaj umowy, czas pracy i wynagrodzenie – do indywidualnego ustalenia
Poszukiwany lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji z neurologii do pracy/pełnienia dyżurów na Oddziale Neurologicznym.
Istnieje możliwość:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów (CV, list motywacyjny) w sekretariacie Zarządu lub wysłanie ich na adres: kadry@szpitalruda.pl

W treści CV proszę zamieścić klauzulę:Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochroni danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zostałem poinformowany o swoich prawach, dostępnych na stronie szpitalruda.pl”