Dzienny Dom Opieki Medycznej

2021-09-17T08:45:31+02:00

ZAPRASZAMY OSOBY STARSZE, NIESAMODZIELNE, KTÓRE WYMAGAJĄ OPIEKI MEDYCZNEJ DO BEZPŁATNEGO POBYTU W DZIENNYM DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ DLA KOGO WSPARCIE? Wsparcie przeznaczone jest dla osób starszych (głównie po 65 roku życia) zamieszkujących na terenie Rudy Śląskiej, które są bezpośrednio po, lub w okresie do 12 miesięcy od przebytej hospitalizacji, lub istnieje u [...]