Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Godula, Pawilon F, 3 piętro

dr n. med. Kazimierz Swoboda
dr n. med. Kazimierz SwobodaOrdynator

Oddział dysponuje 30 łóżkami w 11 salach, spełnia unijne standardy szpitalne. Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej jest nowoczesnym oddziałem z młodym a zarazem doświadczonym już zespołem lekarskim. Oddział pełni 24-godzinny codzienny dyżur chirurgiczny lekarsko-pielęgniarski w składzie minimum 2 lekarzy oraz 3 pielęgniarek. W ramach 24 godzinnego dyżuru do dyspozycji lekarzy pozostaje Pracownia RTG, TK oraz USG, Laboratorium Analityczne oraz możliwość konsultacji na oddziałach będących jednostkami naszego szpitala. W przypadku konieczności konsultacji innych specjalności do dyspozycji pacjenta pozostaje transport sanitarny.
Cały nasz zespół lekarsko-pielęgniarski uczestniczy w licznych kursach, konferencjach oraz czynnie w zjazdach, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, podnosząc swoje kwalifikacje, a tym sposobem jakość wykonywanych procedur zabiegowych.

Wykonujemy zabiegi standardowe z zakresu chirurgii ogólnej w tym: operacje przepuklin brzusznych, przepuklin pachwinowych, laparoskopowe operacje pęcherzyka żółciowego, laparoskopowe operacje usunięcia wyrostka robaczkowego, laparoskopowe operacje usunięcia śledziony, laparoskopowe operacje na jelitach i żołądku, operacyjne leczenie schorzeń chirurgicznych trzustki i staplerowe zespolenia przy zabiegach na przewodzie pokarmowym i chirurgii naczyniowej (m.in. operacje naczyniowe w zakresie tętnic kończyn dolnych oraz pilne zabiegi w zakresie tętnic głównych). Znieczulenie pacjentów przy zabiegach operacyjnych jest prowadzone przez doświadczonych i wyszkolonych specjalistów Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a w przypadkach pacjentów w stanach ciężkich współpracujemy z bardzo kompetentnym personelem nowocześnie wyposażonego Oddziału Intensywnej Terapii. Oddział współpracuje z licznymi ośrodkami zewnętrznymi m.in. z Kliniką Gastroenterologii CSK w Katowicach Ligocie, Kliniką Chirurgii Naczyniowej w Ochojcu, ośrodkami onkologicznymi na śląsku, z Zakładem Patomorfologii ŚLAM oraz Pracownią Mikrobiologii.