Oddział Kardiologiczny
z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Godula, Pawilon F, 1 piętro

lek. med. Elżbieta Wądek
lek. med. Elżbieta WądekOrdynator
Oddział dysponuje 28 łóżkami, w tym 7 w Pododdziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Oddział prowadzi leczenie pacjentów z chorobą wieńcową, niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu, wadami serca, zatorowością płucną, ciężkim nadciśnieniem tętniczym. Nasz Oddział prowadzi również szkolenia specjalizacyjne w ramach specjalizacji z kardiologii i chorób wewnętrznych. Współpracujemy z sąsiednimi ośrodkami kardiologii inwazyjnej, gdzie kierowani są pacjenci naszego Oddziału dla pogłębienia diagnostyki lub leczenia inwazyjnego.

Oddział wykonuje pełną nieinwazyjną diagnostykę układu krążenia u hospitalizowanych pacjentów: holter EKG, holter ciśnieniowy, test wysiłkowy na bieżni ruchomej, badania UKG, badanie UKG przezprzełykowe, badanie UKG obciążeniowe (test dobutaminowy), badanie TK naczyń wieńcowych, wskaźnik uwapnienia tętnic, badanie TK naczyń płucnych. Oddział współpracuje ze szpitalną Poradnią Kardiologiczną – Kontroli Stymulatorów.