Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii

Godula, Pawilon F, 1 piętro

lek. Piotr Baron
lek. Piotr BaronOrdynator
Zuzanna Mazur
Zuzanna MazurPielęgniarka Oddziałowa

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiada 8 w pełni wyposażonych stanowisk dedykowanych pacjentom z niewydolnością oddechowo-krążeniową, we wstrząsie septycznym, z ostrą niewydolnością wielonarządową, po urazach czaszkowo-mózgowych. Wysoko wyspecjalizowany zespół anestezjologów oraz pielęgniarek anestezjologicznych prowadzi leczenie chorych w stanach zagrożenia życia w naszym nowoczesnym, otwartym we wrześniu 2016 roku Oddziale. Lekarze Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowadzą również Poradnię Leczenia Bólu.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowadzi kompleksową opiekę nad pacjentami w okresie okołooperacyjnym obejmującą kwalifikację do znieczulenia przeprowadzaną w Poradni Anestezjologicznej, przygotowanie oraz bezpieczne przeprowadzenie chorego przez znieczulenie do zabiegów chirurgicznych, ginekologicznych, laryngologicznych, ortopedycznych oraz porodów zarówno siłami natury jak i przez cięcie cesarskie.
Wspomagamy zespoły innych specjalności w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia kierując reanimacją pacjentów hospitalizowanych oraz trafiających na Izbę Przyjęć tutejszego Szpitala. Oddział został wyposażony m.in. w: nowoczesne mobilne łóżka z możliwością dowolnego pozycjonowania chorego, wysokiej klasy materace przeciwodleżynowe oraz systemy grzewczo-chłodzące, sprzęt do ciągłego, monitorowania funkcji życiowych w tym rozszerzonego monitorowania hemodynamicznego układy krążenia, respiratory do prowadzenia wentylacji mechanicznej, dializatory umożliwiające prowadzenie terapii nerkozastępczej, dializy albuminowej oraz plazmaferezy, pompy infuzyjne do precyzyjnego dawkowania leków oraz prowadzenia żywienia parenteralnego, aparaty USG, bronchofiberoskopy, systemy pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego i wewnątrzbrzusznego ułatwiające diagnozowanie i leczenie pacjentów w ciężkim stanie.