Oddział Okulistyczny

Godula, Pawilon F, 3 piętro

dr n. med. Beata Kumor-Wierzba
dr n. med. Beata Kumor-WierzbaOrdynator
Alicja UrbańczykPielęgniarka Oddziałowa

Oddział dysponuje 15 łóżkami. W ramach oddziału prowadzona jest kompleksowa opieka nad pacjentem w zakresie diagnostyki i leczenia, w tym operacyjnego, w dziedzinie okulistyki. Dzięki wyposażeniu w specjalistyczną aparaturę medyczną na naszym oddziale możemy leczyć zaćmę i jaskrę, a także wykonywać zabiegi witrektomii i inne specjalistyczne zabiegi okulistyczne. Oddział posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie okulistyki.

W zakresie diagnostyki na naszym Oddziale wykonywane są badanie ostrości wzroku, badanie przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej, badanie dna oka wziernikowanie bezpośrednim i pośrednim, gonioskopia, tonometria, pachymetria, keratometria, skiaskopia, perymetria statyczna i kinetyczna, usg gałki ocznej, mikroskopia lustrzana, OCT i GDX. W ramach leczenia zachowawczego prowadzona jest diagnostyka i leczenie stanów zapalnych przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, leczenie stanów po urazach tępych i przenikających gałki ocznej. W zakresie leczenia operacyjnego wykonujemy operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i zewnątrz torebkowego usunięcia zaćmy oraz wszczepianie sztucznych soczewek wewnątrz gałkowych, fiksację przeztwardówkową soczewek wewnatrzgałkowych, odwarstwienia siatkówki, witrektomie, operacje przeciwjaskrowe, enukleacje, operacje powiek, operacje naprawcze worka spojówkowego, zaopatrywanie ran gałki ocznej i aparatu ochronnego oka. Nasz Oddział w strukturze Szpitala powiązany jest z Poradniami: Okulistyczną, Okulistyczną Dla Dzieci oraz Leczenia Jaskry. W 2017 roku Szpital realizował również akcję informacyjną „Oko na seniora” związaną z profilaktyką oraz właściwym rozpoznaniem i leczeniem zaćmy. Organizowane były spotkania informacyjne dla seniorów a rudzianie mogli poddać się operacji oka i usunąć zaćmę na atrakcyjnych warunkach. Płacili jedynie niecałe 52% ceny komercyjnego zabiegu. Miasto na dofinansowanie tego typu operacji rokrocznie przeznacza określoną pulę pieniędzy.