Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej

Godula, Pawilon F, parter

dr n. med. Sławomir Wroński
dr n. med. Sławomir WrońskiOrdynator
Izabela StrzyżPielęgniarka Oddziałowa

Oddział posiada 32 łóżka w ośmiu 3-osobowych salach, 1 sali pooperacyjnej oraz 1 sali septycznej. Każda z nich posiada własny węzeł sanitarny. W ramach oddziału prowadzona jest kompleksowa opieka nad pacjentem w zakresie diagnostyki i leczenia, w tym operacyjnego, w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Opiekę nad pacjentem sprawuje 16 pielęgniarek, ponadto w Oddziale pracuje dwóch magistrów rehabilitacji. Dzięki temu każdy chory ma zapewnioną indywidualnie dobraną rehabilitacje pooperacyjną, także z wykorzystaniem dwóch szyn mechanicznych typu CPM przeznaczonych do ćwiczeń ciągłego, biernego ruchu stawów kolanowego i biodrowego. Leczenie i operacje w naszym Oddziale finansowane są przez NFZ, usługi mogą być również świadczone komercyjnie. Rocznie wykonujemy od 1000-1200 zabiegów operacyjnych.

Oddział dysponuje własnym blokiem operacyjnym z 2 salami, w tym jedną przeznaczona wyłącznie do zabiegów endoprotezoplastyki stawów. Do przeprowadzenia zabiegów wykorzystywane są 2 aparaty Rtg z ramieniem C i torem wizyjnym oraz nowoczesny artroskop i diatermia. Oddział świadczy wysokospecjalistyczne usługi w zakresie ortopedii i traumatologii układu ruchu w tym: leczenie złamań i zaburzeń zrostu kości długich metodą osteosyntezy śródszpikowej (kość udowa, piszczelowa, ramienna); leczenie obrażeń kończyn i miednicy przy użyciu stabilizatorów zewnętrznych typu: Ilizarowa, Orthofix, Medgal; endoprotezoplastyka bipolarna (częściowa) oraz całkowita-cementowa i bezcementowa, a także przynasadowa stawu biodrowego z leczeniem ewentualnych powikłań w postaci złamań okołoprotezowych; operacyjne leczenie deformacji i urazów stóp i rąk, w tym endoprotezoplastyka palucha sztywnego (MTP); artroskopia diagnostyczna i lecznicza stawu kolanowego: szycie łąkotek, rekonstrukcje więzadła krzyżowego przedniego metoda BTB i STG, leczenie ubytków chrząstki stawowej (piny węglowe, membrany, implanty BioPoly PS). Po wypisie z Oddziału dalsze leczenie chorego prowadzi przyszpitalna Poradnia Urazowo-Ortopedyczna. Oddział posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Prowadzi również programy zdrowotne NFZ: Endoprotezy i Urazy Wielomiejscowe.