Oddział Psychiatrii Dziennej

Bielszowice, Budynek B, parter

dr n. med. Maciej WójcikOrdynator

Oddział dysponuje 15 miejscami, zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentem w zakresie diagnostyki i leczenia w dziedzinie psychiatrii. Personel Oddziału to zespół osób z doświadczeniem w pracy i w kontakcie z pacjentami, stale podnoszących swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Przyjmowani są pacjenci pełnoletni z rozpoznaniem: schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych, zaburzeń afektywnych, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości i zaburzeń zachowania dorosłych, zespołów behawioralnych, zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym, organicznych zaburzeń psychicznych.

Proponujemy pobyty 12-sto tygodniowe oraz pobyty krótkie diagnostyczne 2-4 tygodniowe. W ramach hospitalizacji oferujemy diagnostykę psychiatryczną, psychologiczną, farmakoterapię, społeczność terapeutyczną, gimnastykę ogólnorozwojową, choreoterapię, arteterapię, psychodramę, muzykoterapie czynną i bierną, relaksację, trening funkcji poznawczych, trening umiejętności społecznych, psychoedukację, konsultacje rodzinne. Dodatkowe zajęcia terapeutyczne: zajęcia kulinarne, zajęcia kulturalno-edukacyjne: wyjścia do muzeum, teatru, domu kultury, kina, udział w konferencjach dotyczących wielu aspektów zdrowia itp., organizowanie wystaw prac pacjentów, wycieczki krajoznawcze, wyjścia do instytucji państwowych z zakresu przestrzegania prawa porządkowego- Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, spotkania okolicznościowe np. z okazji świąt, zajęcia rekreacyjno-sportowe- spacery, wyjścia na basen, siłownie w plenerze, uczestnictwo w zawodach (biegi, nordic walking), kręgle, bilard, organizacja raz w roku biegu dla zdrowia psychicznego. Zajęcia terapeutyczne odbywają się między 8.00 a 14.00 od poniedziałku do piątku według według ustalonego planu pracy Oddziału. Współpracujemy z: Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej; Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej; Strażą Miejska w Rudzie Śląskiej; MOPS w Rudzie Śląskiej; Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej. Realizujemy Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego. Co roku w ramach obchodów Dnia Zdrowia Psychicznego organizujemy „Bieg dla Zdrowia Psychicznego”