Oddział Psychiatryczny Ogólny

Bielszowice, Pawilon B, 2 piętro

lek. med. Marcin BojarowskiOrdynator
Katarzyna BrychcyPielęgniarka Oddziałowa

Oddział dysponuje 30 łóżkami, w ramach rudzkiego Szpitala funkcjonuje od ponad trzydziestu lat. Oddział zapewnia kompleksowa opiekę w zakresie diagnostyki i leczenia w dziedzinie psychiatrii. Oddział posiada uprawnienia do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji z: medycyny rodzinnej, neurologii, psychiatrii konsultacyjnej, stażu podstawowego-szpitalnego.

Hospitalizowanymi w Oddziale pacjentami zajmuje się zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzą: lekarze, psycholodzy, terapeuci zajęciowi, rehabilitant i pielęgniarki. Pacjent przyjęty do oddziału ma indywidualnie ustalony zakres diagnostyki lekarskiej i psychologicznej, sposób prowadzenia leczenia– farmakoterapii, psychoterapii indywidualnej bądź grupowej, światłoterapii, terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej oraz konsultacji z zakresem innych specjalności.  Po zakończonym procesie diagnostyczno – leczniczym pacjenci kierowani są do dalszej opieki psychiatrycznej w warunkach ambulatoryjnych, w razie potrzeby do odpowiednich instytucji zajmujących się sprawami socjalnymi. Oddział powiązany jest z Poradnią Zdrowia Psychicznego i Oddziałem Psychiatrii Dziennej.