Oddział Chorób Płuc
z Pododdziałem Chemioterapii

Bielszowice, Pawilon C, 3 piętro

dr n. med. Ewa Strańska-BartosikOrdynator
Małgorzata Pulchny
Małgorzata PulchnyPielęgniarka Oddziałowa

Oddział dysponuje 30 łóżkami, w tym 2 łóżka intensywnej opieki. Jest jednostką specjalistyczną obejmującą kompleksową opieką chorych w dziedzinie chorób układu oddechowego. W całości procesu diagnostyczno-leczniczego zaangażowany jest zespół lekarzy-specjalistów chorób płuc oraz zespół pielęgniarek wprowadzających wiele innowacji w celu poprawy samopoczucia i zdrowia pacjentów. Personel Oddziału stale podnosi swoje kwalifikacje, bierze udział w konferencjach, zjazdach, korzysta z fachowych kursów.

Oddział dysponuje dobrze rozbudowanym zapleczem diagnostycznym obejmującym: pracownię rentgenowską, to tu wykonuje się zdjęcia rentgenowskie płuc, zdjęcia tomograficzne, bronchograficzne, rtg-skopię i inne; pracownie badań czynnościowych z możliwością wykonania badań spirometrycznych (statycznych i dynamicznych) oceny reaktywności drzewa oskrzelowego, badań elektrokardiograficznych; pracownię bronchoskopową oferującą bronchofiberoskopię: diagnostyczną (pobieranie biopatów do badań histopatologicznych. popłuczyn i wymazów do badań cytologicznych i bakteriologicznych, punkcje transbronchialne), leczniczą (usuwanie ciał obcych z oskrzeli, udrażniania oskrzeli, tamowanie krwotoków płucnych). Wykonujemy również: punkcje jamy opłucnej, punkcje cienkoigłowe guzów obwodowych płuc i drenaże odmy. Posiadamy bezpieczną sale chemioterapii z digestorium, gdzie podajemy cytostatyki pacjentom onkologicznym. W przyszłości zamierzamy uruchomić przyszpitalną Poradnię Chorób Płuc oraz Pracownię Cytologiczną. Oddział powiązany jest z Pracownią Badań Czynnościowych Płuc, Pracownią Bronchoskopii, Punktem Podawania Leków Cytostatycznych.