Oddział Rehabilitacji Dziennej

Godula, Pawilon F, parter

lek. med. Aleksander LatałaKierownik Oddziału
specjalista rehabilitacji medycznej

Oddział dysponuje bazą do prowadzenia kompleskowej rehabilitacji pacjentów powyżej 18 go roku życia, z różnorakimi schorzeniami. Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawianie przez: 1) lekarza oddziału urazowo ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, rehabilitacji, 2) lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, 3) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych. Pacjent przyjęty może być na oddział na cykl od 15 do 30 dni zabiegowych. Świadczenia udzielone są w trybie ambulatoryjnym, 5 dni w tygodniu w godzinach do 800 do 1800.

Świadczenia na oddziale udzielane są przez personal: lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, psychologa, neurologopedę, masażystę. Cykl zabiegowy zaczyna się badaniem lekarskim oceniającym stan pacjenta przed rozpoczęciem rehabilitacji , a kończy się badaniem lekarskim oceniającym stan pacjenta po zakończeniu rehabilitacji na oddziele.

W ramach usprawniania ruchowego prowadzona jest kinezyterapia, masaż oraz zabiegi fizykoterapeutyczne:

 • Galwanizacja
 • Jonoforeza
 • Prądy diadynamiczne
 • Prądy interferencyjne
 • Magnetoterapia-impulsowe pole magnetyczne małej częstotliwości
 • Naświetlanie promieniami IR
 • Laseroterapia
 • Ultradźwięki
 • Fonoforeza
 • Kiroterapia miejscowa ciekłym azotem
 • Elektrostymulacja mięśni
 • Terapia wysokonapięciowa
 • Diatermia krótkofalowa
 • Masaże wirowe kończyn górnych oraz kończyn dolnych