Oddział Chorób Wewnętrznych

Godula, Pawilon F, 2 piętro

dr n. med. Henryk Rudzki
dr n. med. Henryk RudzkiOrdynator

Oddział dysponuje 59 łóżkami, w ramach Oddziału wydzielona jest jednołóżkowa sala intensywnej opieki medycznej. Zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentem w zakresie diagnostyki i leczenia w dziedzinie chorób wewnętrznych w tym m.in. edukacja pacjentów i ich rodzin- szkolenia cukrzycowe (prewencja, dieta, trening fizyczny, samokontrola, nauka obsługi wstrzykiwaczy) oraz zatrucia. Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz diabetologii.

Oddział prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie chorób wewnętrznych z zakresu: układu krążenia, układu oddechowego, nerek i układu moczowego, układu kostno-stawowego, układu trawiennego oraz zatruć, układu endokrynnego i zaburzeń przemiany materii, a zwłaszcza wszystkich postaci cukrzycy oraz jej powikłań. Oddział prowadzi edukację pacjentów chorujących na cukrzycę oraz ich rodzin (podstawowa wiedza o cukrzycy, dieta, różne formy aktywności fizycznej, techniki samokontroli poziomu cukru we krwi, techniki insulinoterapii ) Oddział współpracuje: z Poradnią dla Chorych na Cukrzycę w Rudzie Śląskiej, ze Stowarzyszeniem Chorych na Cukrzycę, ze Stowarzyszeniem „Amazonki”. We współpracy z Poradnią Cukrzycową nasz Oddział organizuje szkolenia diabetologiczne. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej do szkolenia lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i diabetologii.