Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna funkcjonuje na bazie kontraktu z ŚOW NFZ w Katowicach.

Stanowi kontynuację podstawowej opieki zdrowotnej w godzinach nocnych i świątecznych.

Przyjmowani są pacjenci dorośli oraz dzieci. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, zaostrzenia chorób występujących przewlekle ale gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia a zastosowane środki domowe, czy zalecone przez lekarza  POZ leki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy lub gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Specjaliści z zakresu chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej oraz specjaliści chorób dziecięcych

Szpital Miejski Sp. z o.o. Ruda Śląska- Godula

Budynek Poradni Specjalistycznych

II piętro

Rejestracja online

Godziny pracy poradni

dni powszednie 18.00-8.00
dni świąteczne całodobowo

Rejestracja telefoniczna

32 344-07-96

32 344-07-57

32 344-07-52