Dział Rehabilitacji

Dział Rehabilitacji funkcjonuje na bazie kontraktu z ŚlOW NFZ w Katowicach na Fizjoterapię Ambulatoryjną.

W ramach fizjoterapii ambulatoryjnej świadczenia realizowane są dla pacjentów powyżej 18 go roku życia przez: wizytę fizjoterapeutyczną lub zabieg fizjoterapeutyczny.
Przyjęcie do poradni odbywa się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych oraz do 5 zabiegów dziennie. Skierowanie musi być zgodne z wymogami dla dokumentacji medycznej i musi zawierać oznaczenie pacjenta, rozpoznanie, zlecone zabiegi, choroby współistniejące, ewentualne przeciwwskazania. W przypadku braku wskazanych zabiegów, przyjęcie do poradni musi poprzedzone być wizytą fizjoterapeutyczną oceniającą stan pacjenta przed rozpoczęciem rehabilitacji i wskazanie zabiegów, a kończy się wizytą fizjoterapeutyczną oceniającą stan pacjenta po zakończeniu rehabilitacji w poradni.

• Galwanizacja
• Jonoforeza
• Prądy diadynamiczne
• Prądy interferencyjne
• Prądy TENS, KOTZA, TRABERTA
• Magnetoterapia – impulsowe pole magnetyczne małej częstotliwości
• Laseroterapia
• Ultradźwięki
• Fonoforeza
• Krioterapia miejscowa ciekłym azotem
• Elektrostymulacja mięśni
• Terapia wysokonapięciowa
• Diatermia krótkofalowa
• Masaże wirowe kończyn górnych oraz kończyn dolnych

Szpital Miejski Sp. z o.o. Ruda Śląska – Godula

Budynek Poradni Specjalistycznych

Parter

Godziny pracy

poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek 8.00 – 18.00
środa 8.00 – 18.00
czwartek 8.00 – 18.00
piątek 8.00 – 18.00

Rejestracja telefoniczna

(32) 3440 – 740