Dział Rehabilitacji

Dział Rehabilitacji funkcjonuje na bazie kontraktu z ŚlOW NFZ w Katowicach na Fizjoterapię Ambulatoryjną.

W ramach fizjoterapii ambulatoryjnej świadczenia realizowane są dla pacjentów powyżej 18 go roku życia przez: wizytę fizjoterapeutyczną lub zabieg fizjoterapeutyczny.
Przyjęcie do poradni odbywa się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych oraz do 5 zabiegów dziennie. Skierowanie musi być zgodne z wymogami dla dokumentacji medycznej i musi zawierać oznaczenie pacjenta, rozpoznanie, zlecone zabiegi, choroby współistniejące, ewentualne przeciwwskazania. W przypadku braku wskazanych zabiegów, przyjęcie do poradni musi poprzedzone być wizytą fizjoterapeutyczną oceniającą stan pacjenta przed rozpoczęciem rehabilitacji i wskazanie zabiegów, a kończy się wizytą fizjoterapeutyczną oceniającą stan pacjenta po zakończeniu rehabilitacji w poradni.

W ramach poradni fizjoterapeutycznej świadczone są usługi usprawniania ruchowego, kinezyterapii, masażu oraz fizykoterapii

Szpital Miejski Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej
Ul. Główna 11
Budynek A

Godziny pracy poradni

Poniedziałek 8:00 – 18:00
Wtorek 8:00 – 18:00
Środa 8:00 – 18:00
Czwartek 8:00 – 18:00
Piątek 8:00 – 18:00

Rejestracja telefoniczna

(032) 344-07-40