Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Poradnia Ginekologiczno- Położnicza funkcjonuje na bazie kontraktu z ŚOW NFZ w Katowicach.

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki  położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych.

Specjaliści z zakresu położnictwa i ginekologii:

  1. Cnota Wojciechlekarz specjalista położnictwa i ginekologii;
  2. Kozłowska Dorota- lekarz specjalista położnictwa i ginekologii;
  3. Ciaciura Jarno Magdalena – lekarz specjalista położnictwa i ginekologii;

Ruda Śląska – Godula

I piętro (przy kaplicy szpitalnej)

Godziny pracy poradni

wtorek 08:00 – 15:00
środa 08:00 – 10:00
czwartek 13:00 – 18:00

Rejestracja telefoniczna

789-806-183