Poradnia Neonatologiczna

Poradnia Neonatologiczna funkcjonuje na bazie kontraktu z ŚOW NFZ w Katowicach.

Przyjmowane są noworodki na podstawie skierowania lekarza Poradni Dziecięcej, jak również ze skierowaniem po wypisie z Oddziału Neonatologicznego.

Diagnostyka i leczenie schorzeń wieku wczesnodziecięcego.

Opieka nad noworodkami urodzonymi z ciąż mnogich i wcześniaczych.

  1. Twardoch- Drozd Marta – lekarz specjalista neonatologii;
  2. Nowak Maria – lekarz specjalista neonatologii;
  3. Świetliński Janusz – lekarz specjalista neonatologii;
  4. Fiala- Knap Małgorzata – lekarz specjalista neonatologii.
  5. Tarko Anna – lekarz specjalista neonatologii

Szpital Miejski Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej
Ul. Wincentego Lipa 2
Budynek Główny
Parter

Godziny pracy poradni

Poniedziałek 9:00 – 13:00
Wtorek 9:00 – 13:00
Środa 9:00 – 13:00
Czwartek 9:00 – 13:00
Piątek 9:00 – 14:30

Rejestracja telefoniczna

(032) 344-07-57