Poradnia Neonatologiczna

Poradnia Neonatologiczna funkcjonuje na bazie kontraktu z ŚOW NFZ w Katowicach.

Przyjmowane są noworodki na podstawie skierowania lekarza Poradni Dziecięcej, jak również ze skierowaniem po wypisie z Oddziału Neonatologicznego.

Diagnostyka i leczenie schorzeń wieku wczesnodziecięcego.

Opieka nad noworodkami urodzonymi z ciąż mnogich i wcześniaczych.

Specjaliści z zakresu neonatologii:

  1. Twardoch- Drozd Marta- lekarz specjalista neonatologii;
  2. Nowak Maria- lekarz specjalista neonatologii;
  3. Świetliński Janusz- lekarz specjalista neonatologii;
  4. Fiala- Knap Małgorzata- lekarz specjalista neonatologii.

Szpital Miejski Sp. z o.o. Ruda Śląska- Godula

Budynek Główny

Parter korytarz na lewo od portierni

Rejestracja online

Godziny pracy poradni

poniedziałek 12.00-14.00
wtorek 10.00-12.00
środa 14.00-18.00
czwartek 8.00-10.00
piątek 10.00-12.00

Rejestracja telefoniczna

(32) 344 – 07 – 91

poniedziałek, wtorek, środa, piątek;

(32) 344 – 07 – 94

czwartek;

poniedziałek,wtorek 8.00-11.00
środa 7.00-9.00
czwartek 14.00-17.00
piątek 8.00-11.00