Czy trzeba być ubezpieczonym ?

Nie - każdy może skorzystać z komercyjnych usług Szpitala

W jakich godzinach można korzystać z oferty Szpitala?

Szpital dostępny jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Czy moje dane osobowe są bezpieczne ?

Zasady ochrony danych osobowych opisane są tutaj

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można pobrać TUTAJ

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. informuje o możliwości wykonania diagnostyki w ramach świadczeń płatnych.

Cennik płatnych świadczeń medycznych komercyjnych w zakresie Izby Przyjęć

Lp POZYCJA CENA *
1 PORADA (W TYM: POMIAR CIŚNIENIA; BADANIE POZIOMU CUKRU Z PALCA; TLENOTERAPIA ) ** 100,00 zł
2 NASTAWIENIE ZŁAMANIA I UNIERUCHOMIENIE ZEWNĘTRZNE 120,00 zł
3 UNIERUCHOMIENIE ZEWNĘTRZNE Z PRZYCZYN INNYCH NIŻ ZŁAMANIA 80,00 zł
4 KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE CHIRURGICZNE ROZLEGŁYCH GŁĘBOKICH RAN; SZYCIE RAN 130,00 zł
5 PUNKCJA DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNA JAM CIAŁA, ZATOK, STAWÓW, SKÓRY I TORBIELI 60,00 zł
6 NACIĘCIE POWŁOK – EWAKUACJA 100,00 zł
7 SĄCZKOWANIE KRWIAKA I/LIB ROPNIA 100,00 zł
8 CIAŁO OBCE – USUNIĘCIE Z POWŁOK I/LUB Z NATURALNYCH OTWORÓW CIAŁA 100,00 zł
9 ZAOPATRZENIE RAN POWIERZCHNIOWYCH 100,00 zł
10 ZAŁOŻENIE CEWNIKA DO PĘCHERZA MOCZOWEGO 70,00 zł
11 INIEKCJA DOMIĘŚNIOWA I PODSKÓRNA 30,00 zł
12 INIEKCJA DOŻYLNA 50,00 zł
13 EKG 20,00 zł
14 ECHOKARDIOGRAFIA 100,00 zł
15 USUNIĘCIE KLESZCZA 60,00 zł
16 WLEWKA DOODBYTNICZA 25,00 zł
17 PŁUKANIE ŻOŁĄDKA 100,00 zł
* CENA DOTYCZY USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI MEDYCZNEJ SŁUŻĄCEJ PROFILAKTYCE, ZACHOWANIU, RATOWANIU, PRZYWRACANIU I POPRAWIE ZDROWIA. W INNYCH PRZYPADKACH DO CENY DOLICZANY JEST PODATEK VAT WG OBOWIĄZUJĄCEJ STAWKI.
** OPŁATA DOTYCZY KAŻDEGO PACJENTA , KORZYSTAJĄCEDO ZE ŚWIADCZEŃ IZBY PRZYJĘĆ

Cennik płatnych świadczeń medycznych komercyjnych w zakresie konsultacji specjalistycznych

LP POZYCJA CENA *
1 KONSULTACJA LARYNGOLOGICZNA 130,00 zł
2 KONSULTACJA GINEKOLOGICZNA 150,00 zł
3 KONSULTACJA OKULISTYCZNA 120,00 zł
4 KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA 120,00 zł
5 KONSULTACJA GASTROENTEROLOGICZNA 120,00 zł
6 KONSULTACJA KARDIOLOGICZNA 120,00 zł
7 KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA 150,00 zł
8 KONSULTACJA CHIRURGICZNA 150,00 zł
9 KONSULTACJA NEUROLOGICZNA 140,00 zł
10 KONSULTACJA PULMONOLOGICZNA 110,00 zł
11 KONSULTACJA ANESTEZJOLOGICZNA 120,00 zł
12 KONSULTACJA INTERNISTYCZNA 130,00 zł
* CENA DOTYCZY USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI MEDYCZNEJ SŁUŻĄCEJ PROFILAKTYCE, ZACHOWANIU, RATOWANIU, PRZYWRACANIU I POPRAWIE ZDROWIA. W INNYCH PRZYPADKACH DO CENY DOLICZANY JEST PODATEK VAT WG OBOWIĄZUJĄCEJ STAWKI.

Cennik świadczeń medycznych odpłatnych dla pacjentów indywidualnych Zakład Diagnostyki Obrazowej – Pracownia RTG

Wynik badania obejmuje płytę CD oraz opis badania

LP POZYCJA CENA *
1 RTG klatki piersiowej P-A lub A-P 40,00 zł
2 RTG klatki piersiowej boczne 40,00 zł
3 RTG klatki piersiowej P-A i boczne 50,00 zł
4 RTG klatki piersiowej P-A i boczne z kontrastem w przełyku 75,00 zł
5 RTG celowane siodełka tureckiego (1 projekcja) 40,00 zł
6 RTG przeglądowe czaszki (2 projekcje) 50,00 zł
7 RTG żuchwy (1 projekcja) 40,00 zł
8 RTG stawów skroniowo-żuchwowych (2 projekcje) 50,00 zł
9 RTG kanałów nerwów wzrokowych wg Rhese (oczodoły) (2 projekcje) 50,00 zł
10 RTG transorbitalne piramid (1 projekcja) 40,00 zł
11 RTG uszu (2 projekcje) 50,00 zł
12 RTG zatok przynosowych (1 projekcja) 40,00 zł
13 RTG nosa (1 projekcja) 40,00 zł
14 RTG kręgosłupa szyjnego A-P i boczne 50,00 zł
15 RTG celowane na C1 i C2 A-P i boczne 50,00 zł
16 RTG kręgosłupa piersiowego (2 projekcje) 50,00 zł
17 RTG kręgosłupa lędźwiowego (2 projekcje) 50,00 zł
18 RTG kości krzyżowej i ogonowej (2 projekcje) 50,00 zł
19 RTG miednicy lub stawów biodrowych A-P 40,00 zł
20 RTG stawów krzyżowo-biodrowych 45,00 zł
21 RTG żeber (1 projekcja) 40,00 zł
22 RTG żeber (2 projekcje) 50,00 zł
23 RTG mostka (1 projekcja) 40,00 zł
24 RTG mostka (2 projekcje) 50,00 zł
25 RTG obojczyka (1 projekcja) 40,00 zł
26 RTG łopatki (1 projekcja) 40,00 zł
27 RTG łopatki (2 projekcje) 50,00 zł
28 RTG obręczy barkowej (1 projekcja) 40,00 zł
29 RTG obręczy barkowej (2 projekcje) 50,00 zł
30 RTG kości ramieniowej (2 projekcje) 50,00 zł
31 RTG przedramienia (2 projekcje) 50,00 zł
32 RTG nadgarstka (2 projekcje) 50,00 zł
33 RTG porównawcze rąk 40,00 zł
34 RTG ręki lub stopy (2 projekcje) 50,00 zł
35 RTG rąk lub stóp (4 projekcje) 80,00 zł
36 RTG kości udowej (2 projekcje) 50,00 zł
37 RTG stawu kolanowego (2 projekcje) 50,00 zł
38 RTG stawów kolanowych A-P i boczne (4 projekcje) 80,00 zł
39 RTG podudzia (2 projekcje) 50,00 zł
40 RTG stawu skokowego (2 projekcje) 50,00 zł
41 RTG kości piętowej (1 projekcja) 40,00 zł
42 RTG kości piętowej (2 projekcje) 50,00 zł
43 RTG dłoni – wiek kostny 40,00 zł
44 RTG palca (2 projekcje) 50,00 zł
45 RTG celowane na szczyty płuc 40,00 zł
46 RTG przeglądowe jamy brzusznej 40,00 zł
47 Każda dodatkowa projekcja do badań RTG wymienionych w cenniku 25,00 zł
48 Pasaż przewodu pokarmowego 150,00 zł
49 Urografia dorosłych 150,00 zł
50 Urografia u dziecka 150,00 zł
* CENA DOTYCZY USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI MEDYCZNEJ SŁUŻĄCEJ PROFILAKTYCE, ZACHOWANIU, RATOWANIU, PRZYWRACANIU I POPRAWIE ZDROWIA. W INNYCH PRZYPADKACH DO CENY DOLICZANY JEST PODATEK VAT WG OBOWIĄZUJĄCEJ STAWKI.
LP POZYCJA CENA *
1 BADANIE USG UKŁADU MOCZOWEGO 50,00 zł
2 BADANIE USG UKRWIENIA NARZĄDU Z WYKORZYSTANIEM POWER DOPPLER 150,00 zł
3 BADANIE USG MACICY NIECIĘŻARNEJ I PRZYDATKÓW 50,00 zł
4 BADANIE USG TRANSWAGINALNE 60,00 zł
5 BADANIE USG MACICY CIĘŻARNEJ 80,00 zł
6 BADANIE USG PRENATALNE 220,00 zł
7 BADANIE KTG 30,00 zł
  * CENA DOTYCZY USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI MEDYCZNEJ SŁUŻĄCEJ PROFILAKTYCE, ZACHOWANIU, RATOWANIU, PRZYWRACANIU I POPRAWIE ZDROWIA. W INNYCH PRZYPADKACH DO CENY DOLICZANY JEST PODATEK VAT WG OBOWIĄZUJĄCEJ STAWKI.

Cennik świadczeń medycznych odpłatnych dla pacjentów indywidualnych
Zakład Diagnostyki Obrazowej – Pracownia USG

LP POZYCJA CENA *
1 USG DOPPLER KOLOROWY TĘTNIC SZYJNYCH 140,00 zł
2 USG DOPPLER KOLOROWY TĘTNIC DOLNEJ POŁOWY CIAŁA
(1 KOŃCZYNA)
100,00 zł
2a USG DOPPLER KOLOROWY TĘTNIC DOLNEJ POŁOWY CIAŁA
(2 KOŃCZYNY)
160,00 zł
3 USG DOPPLER KOLOROWY ŻYŁ DOLNEJ POŁOWY CIAŁA
(1 KOŃCZYNA)
100,00 zł
3a USG DOPPLER KOLOROWY ŻYŁ DOLNEJ POŁOWY CIAŁA
(2 KOŃCZYNY)
160,00 zł
4 USG PRZEGLĄDOWE JAMY BRZUSZNEJ 100,00 zł
5 USG TARCZYCY 70,00 zł
6 USG SZYI 100,00 zł
7 USG ŚLINIANEK 70,00 zł
8 USG PIERSI 100,00 zł
9 USG JEDNEJ OKOLICY ANATOMICZNEJ NP. DOŁÓW PACHWINOWYCH 70,00 zł
* CENA DOTYCZY USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI MEDYCZNEJ SŁUŻĄCEJ PROFILAKTYCE, ZACHOWANIU, RATOWANIU, PRZYWRACANIU I POPRAWIE ZDROWIA. W INNYCH PRZYPADKACH DO CENY DOLICZANY JEST PODATEK VAT WG OBOWIĄZUJĄCEJ STAWKI.

Cennik świadczeń medycznych odpłatnych dla pacjentów indywidualnych
Zakład Diagnostyki Obrazowej – Pracownia TK

Wynik badania obejmuje płytę
CD oraz opis badania

LP RODZAJ BADANIA CENA *
1 TK BEZ KONTRASTU GŁOWY (mózgowia, oczodołów, zatok obocznych nosa, twarzoczaszki, piramid kości skroniowych) 240,00 zł
2 JEDNEJ OKOLICY ANTOMICZNEJ 280,00 zł
3 DWÓCH OKOLIC ANATOMICZNYCH 450,00 zł
4 TK BEZ I Z KONTRASTEM GŁOWY (mózgowia, oczodołów, zatok obocznych nosa, twarzoczaszki, piramid kości skroniowych) 340,00 zł
5 JEDNEJ OKOLICY ANTOMICZNEJ 400,00 zł
6 DWÓCH OKOLIC ANATOMICZNYCH 550,00 zł
7 TK SERCA Calcium Scoring 350,00 zł
8 Calcium Scoring + koronografia TK 500,00 zł
9 TK DWÓCH OKOLIC ANATOMICZNYCH Z KONTRASTEM – WIELOFAZOWE 600,00 zł
10 ANGIOGRAFIA TK 550,00 zł
11 KOLONOGRAFIA TK 550,00 zł
12 TOPOSKAN TK 100,00 zł
* CENA DOTYCZY USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI MEDYCZNEJ SŁUŻĄCEJ PROFILAKTYCE, ZACHOWANIU, RATOWANIU, PRZYWRACANIU I POPRAWIE ZDROWIA. W INNYCH PRZYPADKACH DO CENY DOLICZANY JEST PODATEK VAT WG OBOWIĄZUJĄCEJ STAWKI.
POBRANIE MATERIAŁU
LP RODZAJ BADANIA CENA *
1 Pobranie materiału z żyły 5,00 zł
2 Materiał do odwirowania 5,00 zł
3 Pobranie materiału mikrobiologicznego 5,00 zł
HEMATOLOGIA
LP POZYCJA CENA * MIEJSCE WYKONYWANIA
1 Morfologia 8,00 zł Godula, Bielszowice
2 Morfologia z rozmazem 11,00 zł Godula, Bielszowice
3 OB 8,00 zł Godula, Bielszowice
4 OB z palca u dzieci 8,00 zł Godula, Bielszowice
5 Rozmaz krwi obwodowej – Schiling (mikroskop) 10,00 zł Godula, Bielszowice
6 Retikulocyty – odsetek 11,00 zł Godula, Bielszowice
7 Oporność osmotyczna 25,00 zł Godula, Bielszowice
8 Płytki krwi 11,00 zł Godula, Bielszowice
9 Komórki LE (mikroskopowo) 25,00 zł Godula, Bielszowice
10 Barwienie rozmazu 1 szkiełko 5,00 zł Godula, Bielszowice
11 Szkiełka i barwienie szpiku 20,00 zł Godula, Bielszowice
12 Płyn stawowy – elementy morfotyczne 20,00 zł Godula
13 Haptoglobina 110,00 zł Diagnostyka
14 Mielogram – ocena preparatów 100,00 zł Godula
KOAGULOLOGIA – UKŁAD KRZEPNIĘCIA
LP POZYCJA CENA * MIEJSCE WYKONYWANIA
1 Fibrynogen 13,00 zł Godula, Bielszowice
2 Czas protrombinowy INR 8,00 zł Godula, Bielszowice
3 Czas koalinowo – kefalinowy APTT 8,00 zł Godula, Bielszowice
4 D – dimery ilościowo 35,00 zł Godula
5 AT III 50,00 zł Godula
6 LA wykrywanie antykoagulantu tocznia 132,00 zł Diagnostyka
7 APC-R oporność na białko C 180,00 zł Katowice Francuska
8 Białko C 90,00 zł Katowice Francuska
9 Czynnik V Leiden 90,00 zł Diagnostyka
ANALITYKA OGÓLNA
LP POZYCJA CENA * MIEJSCE WYKONYWANIA
1 Mocz ogólny + osad 10,00 zł Godula, Bielszowice
2 Glukoza i ketony w moczu lub w moczu dobowym 6,00 zł Godula, Bielszowice
3 Białko w moczu porannym lub w moczu dobowym 6,00 zł Godula, Bielszowice
4 Mikroalbuminuria w moczu porannym lub dobowym 15,00 zł Diagnostyka
5 L –amylaza w moczu 8,00 zł Godula, Bielszowice
6 Wapń w moczu dobowym 10,00 zł Godula
7 Magnez w moczu dobowym 10,00 zł Godula
8 Fosfor w moczu porannym lub dobowym 10,00 zł Godula
9 Sód w moczu dobowym 10,00 zł Godula
10 Potas w moczu dobowym 10,00 zł Godula
11 Kreatynina w moczu porannym lub dobowym 10,00 zł Godula
12 Mocznik w moczu dobowym 10,00 zł Godula
13 Kwas moczowy w moczu dobowym 10,00 zł Godula
14 Płyny z jam ciała 15,00 zł + BIOCH.WG CEN W SUR. Godula, Bielszowice
15 Mikroskopowa ocena płynu z jamy ciała 10,00 zł Godula, Bielszowice
16 Płyn mózgowo – rdzeniowy bad. ogólne 15,00 zł + BIOCH.WG CEN W SUR. Godula
17 Płyn mózgowo – rdzeniowy, preparat 10,00 zł Godula
18 Płyn mózgowo – rdzeniowy, cytoza 10,00 zł Godula
19 Prążki oligoklonalne w PMR 250,00 zł Diagnostyka
20 Kał na stopień strawienia 10,00 zł Godula, Bielszowice
21 Kał na pasożyty mikroskopowo 15,00 zł Godula, Bielszowice
22 Kał na LAMBLIE enzymatycznie – EIA 30,00 zł Godula
23 Kał na krew utajoną (bez diety) 20,00 zł Godula, Bielszowice
24 Kał na Rota i Adeno wirusy 60,00 zł Bielszowice
25 Narkotyki w moczu (10 parametrów) 50,00 zł netto/61,50 zł brutto* Godula Bielszowice
26 Białko Bence-Jonesa w moczu (łańcuchy lekkie) 20,00 zł Godula, Bielszowice
27 Beta 2 mikroglobulina 49,50 zł Diagnostyka
28 Antygen Helicobacter pylori w kale 35,00 zł Godula, Bielszowice
29 Helicobacter pylori przeciwciała w surowicy jakościowo IgG 30,00 zł Godula, Bielszowice
30 Wymaz z pochwy na obecność plemników 10,00 zł Godula
31 Kalprotektyna w kale 180,00 zł Diagnostyka
32 Kalprotektyna w surowicy 180,00 zł Diagnostyka
33 Laktoferyna w kale 180,00 zł Godula
34 Proteinogram białek w PMR 115,00 zł Diagnostyka
35 Helicobacter pylori P/C IgM 49,50 zł Diagnostyka
BADANIA BIOCHEMICZNE
LP POZYCJA CENA * MIEJSCE WYKONYWANIA
1 Białko całkowite 8,00 zł Godula, Bielszowice
2 Proteinogram (elektroforeza) 25,50 zł Bielszowice
3 Albumina w surowicy 10,00 zł Godula
4 Glukoza w surowicy 7,00 zł Godula, Bielszowice
5 Bilirubina całkowita 7,00 zł Godula, Bielszowice
6 Bilirubina pośrednia i bezpośrednia 10,00 zł Godula, Bielszowice
7 Cholesterol całkowity 7,00 zł Godula, Bielszowice
8 Cholesterol HDL 10,00 zł Godula, Bielszowice
9 Triglicerydy 8,00 zł Godula, Bielszowice
10 Profil CHOL – TG – HDL – LDL 30,00 zł Godula, Bielszowice
11 Kwas moczowy w surowicy 8,00 zł Godula, Bielszowice
12 Mocznik 8,00 zł Godula, Bielszowice
13 Kreatynina 8,00 zł Godula, Bielszowice
14 Clearance kreatyniny w DZM 15,00 zł Godula, Bielszowice
15 Fosfataza alkaliczna 8,00 zł Godula, Bielszowice
16 Fosfataza alkaliczna frakcja kostna 15,00 zł Diagnostyka
17 Fosfataza kwaśna całkowita 10,00 zł Godula
18 Fosfataza kwaśna + sterczowa 16,00 zł Godula
19 ASPAT – aminotransferaza asparaginanowa 8,00 zł Godula, Bielszowice
20 ALAT – aminotransferaza alaminowa 8,00 zł Godula, Bielszowice
21 GGTP – gamma-glutamylotransferaza 7,00 zł Godula, Bielszowice
22 CPK (CK – NAC) – kinaza kreatynowa 15,00 zł Godula, Bielszowice
23 CPK – MB MASS (izoenzym sercowy) 30,00 zł Godula
24 CPK – MB (izoenzym sercowy) 15,00 zł Bielszowice
25 hs Troponina 35,00 zł Godula
26 BNP- peptyd natiuretyczny 60,00 zł Godula
27 Jonogram (Na,K) 20,00 zł Godula, Bielszowice
28 Jonogram (Na,K,Cl) 22,00 zł Godula
29 Fosfor w surowicy 7,00 zł Godula
30 Żelazo w surowicy 8,00 zł Godula, Bielszowice
31 UIBC/TIBC w surowicy 10,00 zł Godula, Bielszowice
32 Wapń całkowity w surowicy 8,00 zł Godula, Bielszowice
33 Wapń zjonizowany 15,00 zł Godula, Bielszowice
34 Magnez w surowicy 9,00 zł Godula
35 Amylaza (diastaza w surowicy) 8,00 zł Godula, Bielszowice
36 LDH – dehydrogenazy mleczanowa 15,00 zł Godula
37 Lipaza 16,00 zł Diagnostyka
38 Krzywa cukrowa 2-punktowa 14,00 zł Godula, Bielszowice
39 Krzywa cukrowa 3-punktowa 21,00 zł Godula, Bielszowice
40 HBA 1 C Hemoglobina glikowana 30,00 zł Godula
41 Ołów we krwi 60,50 zł Diagnostyka
42 Miedź w surowicy 50,00 zł Diagnostyka
43 Miedź w moczu DZM 50,00 zł Diagnostyka
44 Cynk we krwi 50,00 zł Diagnostyka
45 Lit w surowicy 27,50 zł Diagnostyka
46 Gazometria 15,00 zł Godula, Bielszowice
47 Hemoglobina tlenkowęglowa HbCO 15,00 zł Bielszowice
48 Cholinesteraza 30,00 zł Diagnostyka
49 Homocysteina 60,00 zł Diagnostyka
50 Etanol 50,00 zł netto/61,50 zł brutto* Godula
51 Ferrytyna 40,00 zł Godula
52 Kwasy żółciowe 60,00 zł Diagnostyka
BADANIA SEROLOGICZNE
LP POZYCJA CENA * MIEJSCE WYKONYWANIA
1 Grupa krwi (1 oznaczenie) + przeciwciała 40,00 zł Godula
2 Przeciwciała (odcz. Coombsa) 30,00 zł Godula
3 BTA 25,00 zł Godula
4 Próba krzyżowa 100,00 zł Godula
5 VDRL 7,00 zł Godula
6 Odczyn Waaler – Rose 15,00 zł Godula
7 ASO w surowicy ilościowo 15,00 zł Godula
8 CRP – białko ostrej fazy ilościowo 20,00 zł Godula Bielszowice
9 Prokalcytonina 80,00 zł Godula Bielszowice
10 RF jakościowo 15,00 zł Godula Bielszowice
11 Krioglobuliny we krwi 20,00 zł Diagnostyka
12 Mononukleoza test IM 15,00 zł Godula
13 RF ilościowo 15,00 zł Godula
MARKERY NOWOTWOROWE
LP POZYCJA CENA * MIEJSCE WYKONYWANIA
1 CEA 35,00 zł Godula
2 PSA WOLNE 35,00 zł Diagnostyka
3 PSA CAŁKOWITE 30,00 zł Godula
4 Ca 19-9 44,00 zł Diagnostyka
5 Ca 125 35,00 zł Godula
6 AFP 35,00 zł Diagnostyka
7 Ca 15 – 3 44,00 zł Diagnostyka
8 S 100 w surowicy / białko, marker nowotworowy/ 125,00 zł Diagnostyka
9 TPA tkankowy antygen polipeptydowy/ 145,00 zł Diagnostyka
10 TPS /TPA specyficzny polipeptyd tkankowy/ 65,00 zł Diagnostyka
11 IGF 1 70,00 zł Diagnostyka
12 Kalcytonina 50,00 zł Diagnostyka
IMMUNODIAGNOSTYKA
LP POZYCJA CENA * MIEJSCE WYKONYWANIA
1 TSH 20,00 zł Godula
2 FT4 – wolna tyroksyna 20,00 zł Godula
3 FT3 – wolna trójjodotyronina 20,00 zł Godula
4 T3 trijodotyronina całkowita 20,00 zł Diagnostyka
5 T4 tyroksyna całkowita 20,00 zł Diagnostyka
6 Tyreoglobulina 40,00 zł Diagnostyka
7 P/c anty TPO p/peroksydazie tarczyc 35,00 zł Godula
8 P/c anty TG ( anty tyreoglobulinowe) 40,00 zł Diagnostyka
9 Przeciwciała anty TSH (TRAB) 40,00 zł Diagnostyka
10 FSH – hormon folikulotropowy 25,00 zł Diagnostyka
11 LH – hormon luteinizujący 25,00 zł Diagnostyka
12 Progesteron 25,00 zł Diagnostyka
13 Prolaktyna 25,00 zł Diagnostyka
14 Estradiol E2 25,00 zł Diagnostyka
15 Estradiol wolny E3 25,00 zł Diagnostyka
16 β – HCG – gonadotropina kosmówka podj. Β 30,00 zł Godula
17 Testosteron 25,00 zł Diagnostyka
18 Wolny testosteron 40,00 zł Diagnostyka
19 Witamina B12 40,00 zł Godula
20 Kortyzol 30,00 zł Diagnostyka
21 Kortyzol w DZM 30,00 zł Diagnostyka
22 Androstendion 35,00 zł Diagnostyka
23 DHEA –S siarczan dehydroepiandrosteronu 35,00 zł Diagnostyka
24 Parathormon PTH 35,00 zł Diagnostyka
25 ACTH – hormon adrenokortykotropowy 40,00 zł Diagnostyka
26 Hormon wzrostu / HGH/ 30,00 zł Diagnostyka
27 17 – OH progesteron 46,50 zł Diagnostyka
28 17 – OH ketosterydy w DZM 30,00 zł Diagnostyka
29 17 – ketosterydy w DZM 55,00 zł Diagnostyka
30 Aldosteron 68,00 zł Diagnostyka
31 Metoksykatecholaminy 187,00 zł Diagnostyka
32 C – peptyd 35,00 zł Diagnostyka
33 Insulina 35,00 zł Diagnostyka
34 Kwas foliowy 35,00 zł Diagnostyka
35 Witamina D3 45,00 zł Diagnostyka
36 Kwas deltaaminolewulinowy / ALA/ w moczu 38,50 zł Diagnostyka
37 Kwas wanilinomigdałowy (ALA) 60,00 zł Diagnostyka
38 Digoksyna 44,00 zł Diagnostyka
39 Aldolaza 37,00 zł Diagnostyka
40 Koproporfiryny w moczu 49,50 zł Diagnostyka
41 Osteokalcyna 55,00 zł Diagnostyka
42 IgA Immunoglobuliny A 18,00 zł Diagnostyka
43 IgM Immunoglobuliny M 18,00 zł Diagnostyka
44 IgG Immunoglobuliny G 18,00 zł Diagnostyka
45 IgE Immunoglobuliny E 27,50 zł Diagnostyka
46 IgE swoiste mleko krowie 45,00 zł Diagnostyka
47 C3/ składowa dopełniacza/ 50,00 zł Diagnostyka
48 C4 / składowa dopełniacza/ 50,00 zł Diagnostyka
49 SHGB – białko wiążące globulinę 35,00 zł Diagnostyka
50 Adrenalina w DZM 88,00 zł Diagnostyka
51 Noradrenalina w DZM 88,00 zł Diagnostyka
52 Ceruloplazmina 44,00 zł Diagnostyka
53 Transferyna 30,00 zł Diagnostyka
54 Cynkoprotoporfiryna w erytrocytach 49,50 zł Diagnostyka
55 Serotonina 66,00 zł Diagnostyka
56 Karbamazepina 45,00 zł Diagnostyka
57 ANA SCREEN / p/c p. jądrowe 55,00 zł Diagnostyka
58 ANA SCREENING HEP-2 88,00 zł Diagnostyka
59 TEST COMBI- ANA,AMA,ASMA 110,00 zł Diagnostyka
60 PROFIL ANA 3 132,00 zł Diagnostyka
61 P/c p/jądrowe SLE półilościowo 33,00 zł Diagnostyka
62 P/c p/jądrowe anty SS-A (Ro) 44,00 zł Diagnostyka
63 P/c p/jądrowe anty SS-B (La) 44,00 zł Diagnostyka
64 P/c p/jądrowe anty Jo-1 66,00 zł Diagnostyka
65 P/c p/jądrowe anty SM 66,00 zł Diagnostyka
66 P/c anty PR3 (c ANCA) i P/c anty MPO (p ANCA)  – łącznie 77,00 zł Diagnostyka
67 P/c anty mitochondrialne AMA 55,00 zł Diagnostyka
68 P/c anty kardiolipinowe IgG 53,00 zł Diagnostyka
69 P/c anty kardiolipinowe IgM 53,00 zł Diagnostyka
70 p/c anty kardiolipinowe IgM i IgG 93,50 zł Diagnostyka
71 ASMA p/c p.mięśniom gładkim 66,00 zł Diagnostyka
72 ASKA mięśnie poprz. prążkowane 80,00 zł Diagnostyka
73 p/c LKM 1 77,00 zł Diagnostyka
74 P/c p.receptorom acetylocholinowym (diagnostyka miastenii) ARAB 143,00 zł Diagnostyka
75 p/c p. kom.okł. żołądka 77,00 zł Diagnostyka
76 p/c p. endomysium IgA 77,00 zł Diagnostyka
77 p/c p. endomysium IgG 77,00 zł Diagnostyka
78 p/c p. gliadynowe IgG 77,00 zł Diagnostyka
79 p/c p. gliadynowe IgA 77,00 zł Diagnostyka
80 p/c p. jądrowe anty SCL – 70 66,00 zł Diagnostyka
81 p/c p. cytrulinowe anty CCP JgG 50,00 zł Godula
82 Transglutaminaza tkankowa p/c IgA 88,00 zł Diagnostyka
83 Transglutaminaza tkankowa p/c IgG 88,00 zł Diagnostyka
84 EBV IgM 55,00 zł Diagnostyka
85 EBV IgG 55,00 zł Diagnostyka
86 P/c przeciw DNA dwuniciowemu (dsDNA) 44,00 zł Diagnostyka
87 Proteinogram białek w DZM 115,00 zł Diagnostyka
88 Poziom leku przeciwpadaczkowego UPA (kwas walproinowy) 44,00 zł Diagnostyka
89 Parwowirus B19 IgM 99,00 zł Diagnostyka
90 Parwowirus B19 IgG 99,00 zł Diagnostyka
91 Lamblie w surowicy IgM 65,00 zł Diagnostyka
92 Lamblie w surowicy IgG 65,00 zł Diagnostyka
93 CA 72-4 88,00 zł Diagnostyka
94 AMH 170,00 zł Diagnostyka
95 TEST ROMA 137,50 zł Diagnostyka
96 Akwaporyna 4 165,00 zł Diagnostyka
DIAGNOSTYKA ŻÓŁTACZEK
LP POZYCJA CENA * MIEJSCE WYKONYWANIA
1 HBs antygen / Ag/ – WZW typu B 20,00 zł Godula
2 Test potwierdzenia dodatniego Hbs Ag 55,00 zł Diagnostyka
3 Hbe-Ag WZW typu B 35,00 zł Diagnostyka
4 P/c anty HBc total WZW typu B 42,00 zł Diagnostyka
5 P/c anty HBc IgM WZW typu B 34,00 zł Diagnostyka
6 P/c anty Hbe WZW typu B 35,00 zł Diagnostyka
7 P/c anty Hbs WZW typu B 32,00 zł Godula
8 P/c anty HCV WZW typu C 35,00 zł Godula
9 P/c anty HAV IgM WZW typu A 55,00 zł Diagnostyka
10 P/c HAV całkowite 55,00 zł Diagnostyka
11 P/c anty HCV metodą PCR jakościowo 170,00 zł Diagnostyka
DIAGNOSTYKA INFEKCJI
LP POZYCJA CENA * MIEJSCE WYKONYWANIA
1 Różyczka (Rubella) p/c IgG 30,00 zł Diagnostyka
2 Różyczka ( Rubella) p/c IgM 30,00 zł Diagnostyka
3 Różyczka ( Rubella) p/c IgG i IgM 50,00 zł Diagnostyka
4 Różyczka ( Rubella) p/c IgG awidność 95,00 zł Diagnostyka
5 CMV ( Cytomegalia) p/c IgG 35,00 zł Diagnostyka
6 CMV ( Cytomegalia ) p/c IgM 35,00 zł Diagnostyka
7 CMV ( Cytomegalia) p/c IgM i IgG 60,00 zł Diagnostyka
8 CMV ( Cytomegalia) IgG test awidności 65,00 zł Diagnostyka
9 Toxoplasma gondii p/c IgM 33,00 zł Diagnostyka
10 Toxoplasma gondii p/c IgG 33,00 zł Diagnostyka
11 Toxoplasma gondii p/c IgM i IgG 55,00 zł Diagnostyka
12 Toxoplasma gondii p/c IgG (test awidności) 70,00 zł Diagnostyka
13 Herpes simpex p/c IgG ( opryszczka) 44,00 zł Diagnostyka
14 Herpes simplex p/c IgM ( opryszczka) 44,00 zł Diagnostyka
15 Mycoplasma pneumoniae p/c IgG 35,50 zł Diagnostyka
16 Mycoplasma pneumoniae p/c IgM 35,50 zł Diagnostyka
17 Chlamydia trachomatis p/c IgG 49,50 zł Diagnostyka
18 Chlamydia trachomatis p/c IgM 49,50 zł Diagnostyka
19 Chlamydia pneumoniae p/c IgG 49,50 zł Diagnostyka
20 Chlamydia pneumoniae p/c IgM 49,50 zł Diagnostyka
21 Yersinia enterocollitica IgA 66,00 zł Diagnostyka
22 Yersinia enterocollitica IgG 66,00 zł Diagnostyka
23 Yersinia enterocollitica IgM 66,00 zł Diagnostyka
24 Borrelia Burgdorferi p/c IgG 38,50 zł Diagnostyka
25 Borelia Burgdorferi p/c IgM 38,50zł Diagnostyka
26 Western blot Borelia Burgdorferi p/c IgG 121,00 zł Diagnostyka
27 Western blot Borelia Burgdorferi p/c IgM 121,00 zł Diagnostyka
28 Listerioza IgG 77,00 zł Diagnostyka
29 Listerioza IgM 60,50 zł Diagnostyka
30 Glista ludzka IgG 38,50 zł Diagnostyka
31 Tasiemiec IgG 55,00 zł Diagnostyka
32 Przeciwciała anty HIV Combo Ag/Ab 40,00 zł Godula
33 Przeciwciała anty HIV 1+2.Test potwierdzenia. 275,00 zł Diagnostyka
34 Przeciwciała anty HIV 1+2 PCR jakościowo 485,00 zł Diagnostyka
35 FTA 55,00 zł Diagnostyka
36 FTA – ABS 55,00 zł Diagnostyka
37 TPHA 44,00 zł Diagnostyka
38 Bruceloza IgG 44,00 zł Diagnostyka
39 Bruceloza IgM 44,00 zł Diagnostyka
40 Toksokaroza 77,00 zł Diagnostyka
41 Krztusiec p/c IgA(swoiste 55,00 zł Diagnostyka
42 Krztusiec p/c IgM 55,00 zł Diagnostyka
43 Krztusiec p/c IgG 55,00 zł Diagnostyka
44 TEST RSV 20,00 zł Bielszowice
MIKROBIOLOGIA
LP POZYCJA CENA * MIEJSCE WYKONYWANIA
1 Posiew moczu 20,00 zł ALAB Laboratoria
2 Posiew wymazu z gardła 20,00 zł ALAB Laboratoria
3 Posiew wymazu z nosa 20,00 zł ALAB Laboratoria
4 Posiew wymazu z pochwy 25,00 zł ALAB Laboratoria
5 Posiew wymazu z szyjki macicy 30,00 zł ALAB Laboratoria
6 Posiew ze zmian skórnych 20,00 zł ALAB Laboratoria
7 Posiew wymazu z języka 25,00 zł ALAB Laboratoria
8 Posiew wymazu z cewki moczowej 25,00 zł ALAB Laboratoria
9 Posiew wymazu z rany 30,00 zł ALAB Laboratoria
10 Posiew wymazu z ucha 25,00 zł ALAB Laboratoria
11 Posiew wymazu z oka 20,00 zł ALAB Laboratoria
12 Posiew płynu z jamy ciała 25,00 zł ALAB Laboratoria
13 Posiew płynu stawowego 25,00 zł ALAB Laboratoria
14 Posiew plwociny 20,00 zł ALAB Laboratoria
15 Posiew wydzieliny z drzewa oskrzelowego 30,00 zł ALAB Laboratoria
16 Posiew wymazu z odbytu 20,00 zł ALAB Laboratoria
17 Wymazy sanitarne z powierzchni 20,00 zł ALAB Laboratoria
18 Próbka krwi na posiew – bakterie tlenowe 30,00 zł ALAB Laboratoria
19 Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego 25,00 zł ALAB Laboratoria
20 Próbka krwi na posiew – bakterie beztlenowe 25,00 zł ALAB Laboratoria
21 Antybiogram 20,00 zł ALAB Laboratoria
22 Posiew w kierunku nosicielstwa u kobiet rodzących 20,00 zł ALAB Laboratoria
23 Badanie jałowości sporali Każdy krążek 15,00 zł ALAB Laboratoria
24 Czystość pochwy 10,00 zł Godula
25 Posiew kału w kierunku grzybów 25,00 zł ALAB Laboratoria
26 Posiew kału w kierunku bakterii 25,00 zł ALAB Laboratoria
27 Clostridium difficile 45,00 zł Godula
28 Posiew mleka kobiecego 30,00 zł ALAB Laboratoria
29 Posiew wymazu w kierunku paciorkowców beta hemolizujących – GBS 20,00 zł ALAB Laboratoria
30 UREAPLASMA UREALITICUM 50,00 zł ALAB Laboratoria
31 Posiew krwi – bakterie tlenowe – noworodki 30,00 zł ALAB Laboratoria
32 Posiew wymazu z pępka 20,00 zł ALAB Laboratoria
33 Posiew kału w kierunku Escherichia Coli EPEC – u dzieci do 2 lat 30,00 zł ALAB Laboratoria
34 Posiew kału w kierunku Escherichia Coli EPEC – dzieci starsze i dorośli 30,00 zł ALAB Laboratoria
35 Posiew kału w kierunku Yersinia 30,00 zł ALAB Laboratoria
36 Posiew kału w kierunku Salmonella-Shigella 30,00 zł ALAB Laboratoria
37 Bronchoaspirat 20,00 zł ALAB Laboratoria
38 Aspirat tchawiczny 20,00 zł ALAB Laboratoria
39 Plwocina – preparat barwiony 20,00 zł ALAB Laboratoria
40 Posiew płynu osierdziowego 30,00 zł ALAB Laboratoria
41 Posiew płynu z jamy opłucnej 30,00 zł ALAB Laboratoria
42 Posiew płynu z jamy otrzewnej 30,00 zł ALAB Laboratoria
43 Posiew wymazu z jamy otrzewnej 30,00 zł ALAB Laboratoria
44 Posiew wymazu z moczowodu 25,00 zł ALAB Laboratoria
45 Wymaz z końcówki cewnika 20,00 zł ALAB Laboratoria
46 Posiew wymazu ze zmian okołoodbytniczych 25,00 zł ALAB Laboratoria
47 Posiew wymazu z czyraków 30,00 zł ALAB Laboratoria
48 Posiew wymazu ze sromu 25,00 zł ALAB Laboratoria
49 Posiew wymazu z jamy macicy 25,00 zł ALAB Laboratoria
50 Posiew wymazu z przedsionka pochwy 25,00 zł ALAB Laboratoria
51 Posiew wymazu z ropnia 35,00 zł ALAB Laboratoria
52 Posiew wymazu z owrzodzenia 35,00 zł ALAB Laboratoria
53 Posiew wymazu z odleżyny 35,00 zł ALAB Laboratoria
54 Posiew wymazu z przetoki 30,00 zł ALAB Laboratoria
55 Posiew mykologiczny zeskrobin ze skóry owłosionej 25,00 zł ALAB Laboratoria
56 Posiew mykologiczny zeskrobin ze skóry gładkiej 25,00 zł ALAB Laboratoria
57 Zeskrobiny z paznokci stóp 25,00 zł ALAB Laboratoria
58 Preparat bezpośredni w kierunku dermatofitów 20,00 zł ALAB Laboratoria
59 Zeskrobiny z paznokci rąk 25,00 zł ALAB Laboratoria
60 Posiew tlenowy BAL (popłuczyny oskrzelikowo-pęcherzykowe) 20,00 zł ALAB Laboratoria
61 Materiał z zatoki Douglasa 20,00 zł ALAB Laboratoria
62 Krew z wkłucia centralnego tlenowo 30,00 zł ALAB Laboratoria
63 Posiew wymazu z gardła w kierunku MRSA 25,00 zł ALAB Laboratoria
64 Posiew wymazu z nosa w kierunku MRSA 25,00 zł ALAB Laboratoria
65 Posiew wymazu z moszny 25,00 zł ALAB Laboratoria
66 Posiew wymazu z prącia 25,00 zł ALAB Laboratoria
67 Posiew wymazu z napletka 25,00 zł ALAB Laboratoria
68 Posiew wymazu z żołędzi 25,00 zł ALAB Laboratoria
69 Posiew materiału śródoperacyjnego 30,00 zł ALAB Laboratoria
70 Kolonizacyjny posiew wymazu z gardła/odbytu 20,00 zł ALAB Laboratoria
71 Określenie mechanizmu odporności szczepu 20,00 zł ALAB Laboratoria
72 Wymaz z pachwiny w kierunku MRSA 30,00 zł ALAB Laboratoria
73 Posiew kału w kierunku Campylobacter spp. 30,00 zł ALAB Laboratoria
74 Krew wkłucia centralnego beztlenowo 35,00 zł ALAB Laboratoria
75 Posiew końcówki wkłucia centralnego 20,00 zł ALAB Laboratoria
DIAGNOSTYKA COVID-19
LP POZYCJA CENA * MIEJSCE WYKONYWANIA
1 Wymaz Covid-19 Ag 100,00 zł Godula
2 Covid-19 P/c IgG 60,00 zł Godula
3 Covid-19 P/c IgM 60,00 zł Godula
4 Covid-19 P/c IgG+IgM 120,00 zł Godula
4 SARS CoV-2 IgG II anty-S 100,00 zł Godula
MIKROBIOLOGIA PRĄTKA GRUŹLICY
LP POZYCJA CENA * MIEJSCE WYKONYWANIA
1 Diagnostyka w kierunku prątków kwasoodpornych – preparat + hodowla 60,00 zł ALAB Laboratoria
2 Diagnostyka szybka prątka w systemie MB/BACT 110,00 zł ALAB Laboratoria
3 Lekowrażliwość prątka na podstawowe tuberkulostatyki metodą klasyczną 150,00 zł ALAB Laboratoria
4 Lekowrażliwość prątka na inne chemioterapeutyki 160,00 zł ALAB Laboratoria
5 DNA Mycobacterium tuberculosis 450,00 zł ALAB Laboratoria
* CENA DOTYCZY USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI MEDYCZNEJ SŁUŻĄCEJ PROFILAKTYCE, ZACHOWANIU, RATOWANIU, PRZYWRACANIU I POPRAWIE ZDROWIA. W INNYCH PRZYPADKACH DO CENY DOLICZANY JEST PODATEK VAT WG OBOWIĄZUJĄCEJ STAWKI.

Cennik płatnych świadczeń medycznych komercyjnych w zakresie ortopedii

Lp POZYCJA CENA
1 Endoprotezoplastyka bezcementowa biodra (cena obejmuje pobyt do 8 dni)* 17 200,00 zł
2 Endoprotezoplastyka przynasadowa biodra (cena obejmuje pobyt do 7 dni)* 22 000,00 zł
3 Endoprotezoplastyka cementowa kolana 20 000,00 zł
4 Endoprotezoplastyka bezcementowa kolana 23 000,00 zł
5 Endoprotezoplastyka stawu śródstopno-paliczkowego 8 000,00 zł
6 Artroskopia kolana 3 500,00 zł
7 Artroskopia kolana + szycie łękotki (cena zależna od ilości zszywek) 4000,00 zł -6000,00 zł
8 Atroskopia kolana z użyciem pinów węglowych 6 500,00 zł
9 Artroskopia kolana + rekonstrukcja chrząstki membraną Hyalofast 12 000,00 zł
10 Rekonstrukcja wiązadła krzyżowego przedniego – metoda BTB 8 500,00 zł
11 Rekonstrukcja wiązadła krzyżowego przedniego – z użyciem protezy typu LARS (cena zawiera koszt protezy) 14 000,00 zł
12 Usunięcie zespolenia wewnętrznego – kość piszczelowa/kość strzałkowa – małe 2 200,00 zł
13 Usunięcie zespolenia wewnętrznego – kość piszczelowa/kość strzałkowa – duże 3 500,00 zł
14 Paluch koślawy (z osteotomią) 3 800,00 zł
15 Paluch koślawy oraz artrodeza palca młotkowatego 5 000,00 zł
16 Przykurcz Dupuytrena 2 800,00 zł
17 Zespół cieśni kanału nadgarstka (bez udziału anestezjologa) 1 600,00 zł
18 Zespół cieśni nadgarstka oraz zespół rowka nerwu łokciowego 2 800,00 zł
19 Łokieć tenisisty/golfisty 2 500,00 zł
20 Palec zatrzaskujący (bez udziału anestezjologa) 1 200,00 zł
22 Zestaw do autotransfuzji 600,00 zł
świadczone w PORADNI
Lp POZYCJA CENA
1 KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA – LEKARZ SPECJALISTA 120,00 zł
2 KWALIFIKACJA DO ZABIEGU ENDOPROTEZOPLASTYKI 300,00 zł
* CENA ZA KAŻDY DODATKOWY OSOBODZIEŃ WYLICZANA Z DANYCH KOSZTOWYCH NA PODSTAWIE ZAKOŃCZONEGO OKRESU ROZLICZENIOWEGO, WYNOSZĄCEGO ODPOWIEDNIO 6 LUB 12 MIESIĘCY, W ZALEŻNOŚCI OD DATY WYKONANIA ŚWIADCZENIA NA ODDZIALE SZPITALNYM , JEDNAK NIE WIĘCEJ NIŻ 400,00 ZŁ./ OSOBODZIEŃ

Cennik płatnych świadczeń medycznych komercyjnych w zakresie okulistyki

Lp POZYCJA CENA
1 KONSULTACJA SPECJALISTY CHORÓB OCZU 120,00 zł
2 BADANIE OKULISTYCZNE – W TYM DLA KIEROWCÓW 100,00 zł
3 BADANIE OCT PLAMKI Z OPISEM (DWOJE OCZU) 90,00 zł
4 BADANIE OCT WŁÓKIEN NERWOWYCH I TARCZY NERWU WZROKOWEGO Z OPISEM (DWOJE CZU) 90,00 zł
5 PACHYMETRIA – POMIAR GRUBOŚCI ROGÓWKI METODĄ ULTRADŹWIĘKOWĄ (DWOJE OCZU) 50,00 zł
6 GONIOSKOPIA – BADANIE KĄTA PRZESĄCZANIA (DWOJE OCZU) 55,00 zł
7 BIOMETRIA – POMIAR DŁUGOŚCI GAŁKI OCZNEJ (DWOJE OCZU) 60,00 zł
8 PERYMETRIA KOMPUTEROWA – BADANIE POLA WIDZENIA (DWOJE OCZU) 50,00 zł
9 BADANIE USG GAŁKI OCZNEJ (JEDNO OKO) 60,00 zł
10 MIKROSKOPIA LUSTRZANA Z POMIAREM GRUDOŚCI ROGÓWKI (JEDNO OKO) 30,00 zł
11 BADANIE KĄTA ZEZA 30,00 zł
12 USUNIĘCIE GRADÓWKI 350,00 zł
13 ZABIEG WYCIĘCIA GUZKÓW POWIEK – 1 ZMIANA (BRODAWKA, KASZAT, CYSTA, IPT) 350,00 zł
14 ZABIEG USUNIĘCIA KĘPEK ŻÓŁTYCH 400,00 zł
15 ZABIEG PŁUKANIA KANALIKA NOSOWO-ŁZOWEGO 150,00 zł
16 USUNIĘCIE RZĘS 70,00 zł
17 USUNIĘCIE CIAŁA OBCEGO 100,00 zł
  POZOSTAŁE
1 LASEROTERAPIA SIATKÓWKI (RETINOPATIA CUKRZYCOWA, STAN PO ZAKRZEPIE ŻYŁY CENTRALNEJ – JEDNA SESJA) 250,00 zł
2 ĆWICZENIA PLEOPTYCZNE / ORTOPTYCZNE – DWUTYGODNIOWY CYKL 200,00 zł

Cennik płatnych świadczeń medycznych komercyjnych w zakresie laryngologii

Lp POZYCJA CENA
1 ADENOTOMIA – USUNIĘCIE MIGDAŁKA GARDŁOWEGO 1 500,00 zł
2 TONSILLECTOMIA – USUNIĘCIE MIGDAŁKA PODNIEBNEGO (BOCZNEGO) 2 000,00 zł
3 POLYPECTOMIA – USUNIĘCIE POLIPÓW NOSA 1 200,00 zł
4 SEPTOPLASTYKA 2 300,00 zł

Cennik płatnych świadczeń medycznych komercyjnych w zakresie gastroenterologii i endoskopii

Lp POZYCJA CENA
1 KONSULTACJA GASTROENTEROLOGICZNA 120,00 zł
2 PANENDOSKOPIA DIAGNOSTYCZNA (CENA NIE OBEJMUJE POBRANIA WYCINKÓW ORAZ BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO) 170,00 zł
3 KOLONOSKOPIA DIAGNOSTYCZNA (CENA NIE OBEJMUJE POBRANIA WYCINKÓW ORAZ BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO) 400,00 zł
4 ZNIECZULENIE OGÓLNE DOŻYLNE DO BADANIA KOLONOSKOPOWEGO 300,00 zł
5 BADANIE HISTOPATOLOGICZNE (CENA DOTYCZY POBRANIA ORAZ BADANIA MATERIAŁU Z JEDNEGO MIEJSCA) 50,00 zł
6 BADANIE CYTOLOGICZNE (CENA DOTYCZY POBRANIA ORAZ BADANIA MATERIAŁU Z JEDNEGO MIEJSCA) 50,00 zł

Cennik płatnych ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych z zakresu kardiologii udzielanych w ramach Poradni Kardiologicznej

Lp POZYCJA CENA
1 PORADA KARDIOLOGICZNA , W TYM BADANIE EKG 150,00 zł
2 KONTROLA I PROGRAMOWANIE ROZRUSZNIKA SERCA Z BADANIEM EKG 120,00 zł
3 PORADA KARDIOLOGICZNA , KONTROLA I PROGRAMOWANIE ROZRUSZNIKA SERCA Z BADANIEM EKG 220,00 zł

Cennik płatnych świadczeń medycznych komercyjnych w zakresie czynności płuc

Lp POZYCJA CENA
1 SPIROMETRIA BEZ PRÓBY ROZKURCZOWEJ 30,00 zł
2 SPIROMETRIA Z PRÓBĄ ROZKURCZOWĄ 40,00 zł

Cennik płatnych świadczeń medycznych komercyjnych w zakresie czynności chirurgii

świadczone w ODDZIALE
Lp POZYCJA CENA
1 CHIRURGICZNE LECZENIE PRZEPUKLINY WRAZ Z WSZYCIEM SIATKI PRZEPUKLINOWEJ Z ZASTOSOWANIEM ZNIECZULENIA OGÓLNEGO (CENA OBEJMUJE 2 OSOBODNI POBYTU) * 2 600,00 zł
2 CHIRURGICZNE LECZENIE PRZEPUKLINY WRAZ Z WSZYCIEM SIATKI PRZEPUKLINOWEJ Z ZASTOSOWANIEM ZNIECZULENIA PODPAJĘCZYNÓWKOWEGO (CENA OBEJMUJE 2 OSOBODNI POBYTU) * 2 300,00 zł
3 CHIRURGICZNE LECZENIE PRZEPUKLINY BEZ WSZYCIA SIATKI PRZEPUKLINOWEJ Z ZASTOSOWANIEM ZNIECZULENIA OGÓLNEGO (CENA OBEJMUJE 2 OSOBODNI POBYTU) * 2 500,00 zł
4 CHIRURGICZNE LECZENIE PRZEPUKLINY BEZ WSZYCIA SIATKI PRZEPUKLINOWEJ Z ZASTOSOWANIEM ZNIECZULENIAPODPAJĘCYZNÓWKOWEGO (CENA OBEJMUJE 2 OSOBODNI POBYTU) * 2 200,00 zł
świadczone w PORADNI
Lp POZYCJA CENA
1 Konsultacja lekarza specjalisty (w tym standardowa zmiana opatrunku, usunięcie szwów, iniekcje, wstrzyknięcie leku, drobne zabiegi chirurgiczne – biopsja aspiracyjna stawu, aspiracja ze skóry i tkanki podskórnej, usunięcie małego ciała obcego) 150,00 zł
2 Nacięcie i zaopatrzenie ropnia i krwiaka 80,00 zł
3 Nacięcie ropnia okołoodbytniczego 100,00 zł
4 Nacięcie skóry i tkanki podskórnej i usunięcie ciała obcego (obejmuje znieczulenie miejscowe i szycie rany) 200,00 zł
5 Duże zabiegi chirurgiczne (wycięcie zmian skórnych, opracowanie wrastającego paznokcia, opracowanie i szycie pojedynczej rany urazowej) – cena obejmuje znieczulenie, szycie i badanie histopatologiczne zmiany 200,00 zł – 400,00 zł
6 Krioterapia zmian skórnych – 1 zmiana 80,00 zł
7 Krioterapia zmian skórnych – 2 – 3 zmiany 120,00 zł
8 Obliteracja – ostrzykiwanie żylaków i pajączków (cena nie obejmuje ceny leku) 200,00 zł
9 Biopsja gruboigłowa pod kontrolą USG z pobraniem materiału do badania histopatologicznego 300,00 zł
10 Zaopatrzenie pacjenta w gabinecie zabiegowym (bez porady) – zmiana opatrunku, usunięcie szwów 30,00 zł
* CENA ZA KAŻDY DODATKOWY OSOBODZIEŃ WYLICZANA Z DANYCH KOSZTOWYCH NA PODSTAWIE ZAKOŃCZONEGO OKRESU ROZLICZENIOWEGO, WYNOSZĄCEGO ODPOWIEDNIO 6 LUB 12 MIESIĘCY, W ZALEŻNOŚCI OD DATY WYKONANIA ŚWIADCZENIA NA ODDZIALE SZPITALNYM , JEDNAK NIE WIĘCEJ NIŻ 400,00 ZŁ./ OSOBODZIEŃ

Cennik płatnych świadczeń medycznych komercyjnych w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej

Lp POZYCJA CENA
1 Porada w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 80,00 zł
Lp POZYCJA CENA
1 BADANIE WSTĘPNE, KONTROLNE, OKRESOWE* 50,00 zł
2 BADANIE SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNE * 30,00 zł
* świadczenie przeznaczone wyłącznie dla pracowników oraz osób ubiegających się o pracę w Szpitalu Miejskim w Rudzie śląskiej Sp. z o.o.
Lp POZYCJA CENA
1 PORADA LAKTACYJNA 120,00 zł

Cennik świadczeń medycznych odpłatnych dla pacjentów indywidualnych Badania elektromiograficzne

Lp POZYCJA CENA
1 BADANIE JEDNEGO NERWU 80,00 zł
2 BADANIE JEDNEJ KOŃCZYNY (2 NERWY) 110,00 zł
3 ROZSZERZONE BADANIE JEDNEJ KOŃCZYNY 130,00 zł
4 BADANIE DWÓCH KOŃCZYN 200,00 zł
5 JEDNOSTRONNE BADANIE SPLOTU BARKOWEGO 180,00 zł
6 BADANIE NERWU TWARZOWEGO 150,00 zł
7 BADANIE W KIERUNKU POLINEUROPATII (4 KOŃCZYNY) 250,00 zł
8 BADANIE JEDNEGO MIĘŚNIA 140,00 zł
9 BADANIE KOLEJNEGO MIĘŚNIA 80,00 zł
10 PRÓBA MIASTENICZNA (DWA UKŁADU NERWU-MIĘSIEŃ) 150,00 zł
11 PRÓBA TĘŻYCZKOWA 140,00 zł
12 POTENCJAŁY WZROKOWE 110,00 zł
Lp POZYCJA CENA
1 Osobodzień pobytu w Zakłądzie Opiekuńczo-Leczniczym 150,00 zł
Lp POZYCJA CENA
1 Badanie EEG 80,00 zł

KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o. o.

Informujemy, iż w budynku Szpitala, w jednostce zlokalizowanej przy ul. Wincentego Lipa 2 (Godula) działa firma KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o.
KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie badań słuchu oraz doboru aparatów słuchowych.
Zakres usług:
audiometria tonalna progowa
– audiometria tonalna nadprogowa (SISI, próba Fowlera)
– audiometria słowna
– audiometria impedancyjna (tympanometria, odruch strzemiączkowy)
– charakterystyka szumu usznego
– UCL
– dobór i serwis aparatów słuchowych
– terapia szumów usznych
– baterie i akcesoria
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 15:30
ul. Wincentego Lipa 2
41-703  Ruda Śląska
przy poradniach specjalistycznych, pawilon E, II piętro
tel. 517 – 513 – 069
więcej informacji na www.kind.pl

Szkoła Rodzenia powstała po to, by dać naszym pacjentkom oraz ich partnerom możliwość pełniejszego przygotowania się do porodu i rodzicielstwa. Proponowany przez nas kurs to aktywna i bardzo ciekawa forma spotkań. Wszystkie wykłady uzupełnione są materiałami multimedialnymi a warsztaty praktyczne – pokazami, tak, by ich forma była dla uczestników interesująca, a treść zrozumiała. Zapisy do naszej Szkoły już ruszyły, liczba grup uczestniczących w zajęciach jest uzależniona od zainteresowania.

Program Szkoły Rodzenia działającej w rudzkim Szpitalu to wynik doświadczeń zawodowych naszych położnych, ich entuzjazmu i pasji. To element dopełniający opiekę okołoporodową, którą chcemy świadczyć w tutejszym Szpitalu na jak najwyższym poziomie.  Jest to również niepowtarzalna możliwość poznania położnych pracujących w tym Szpitalu, zapoznania się z Zespołem Porodowym, Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym i Oddziałem Neonatologicznym.

Plan zajęć:

Kurs trwa 6 tygodni i obejmuje 6 spotkań, z których każde trwa 1 godz. 45 min. Zajęcia składają się z wykładu oraz warsztatów praktycznych zgodnych z tematem: ćwiczymy oddychanie, przybieramy pozycje do porodu, poznajemy i ćwiczymy techniki relaksacji, uczymy się akupresury i masażu, kąpiemy Malucha, przystawiamy do piersi i trenujemy odciągania pokarmu i radzenie sobie z problemami laktacji, masujemy noworodka, zaznajamiamy się z ćwiczeniami w połogu.

  1.  Poród część I:

Co ciekawego dzieje się pod koniec ciąży.

Przygotowania do porodu.

Zwiastuny zbliżającego się porodu, czyli kiedy jechać na porodówkę?

Wyprawka do szpitala, co pakujemy do torby i po co tak dużo?

Rola osoby towarzyszącej przy porodzie.

  1. Poród część II:

Omówienie przebiegu porodu: o lewatywie słów kilka, o kryzysie 7 cm, o motywacji.

Naturalne metody łagodzenia bólu porodowego.

Alternatywne techniki przeciwbólowe.

Farmakologiczne metody łagodzenia bólu.

Wzmocnienie przedporodowe: odnajdowanie wewnętrznej siły, budowanie wiary we własne możliwości.

  1. Poród cześć III:

Jak przygotować krocze do porodu – tajne techniki położnych

Poród w znieczuleniu zewnątrzoponowym.

Poród w wodzie?

Poród w pozycjach wertykalnych.

  1. Noworodek:

Instrukcja obsługi nowo narodzonego dziecka – co maluch widzi, co rozumie, co słyszy?

Pielęgnacja noworodka (ze szczególnym uwzględnieniem roli Taty) – zmiana pieluszek, kąpiel

w wanience, kąpiel w wiaderku, pielęgnacja pępka.

Masaż noworodka.

Szczepienia.

Jak nosić dziecko?

Właściwe ubieranie malucha.

  1. Karmienie naturalne:

Dlaczego warto karmić piersią?

Techniki i pozycje przystawiania.

Co jeść w trakcie laktacji.

Najczęstsze trudności i sposoby radzenia sobie z nimi.

  1. Połóg i cięcie cesarskie:

Co to jest połóg?

Kształtowanie się rodziny: wzajemne oczekiwania i zrozumienie nowych ról, jak nie stracić siebie po porodzie.

Cięcie cesarskie: czym jest ta operacja, kiedy jest wykonywana, rekonwalescencja po zabiegu.

Obawy, wątpliwości i lęki – jak się nimi dzielić, a nie karmić?

Sprecyzowanie oczekiwań wobec siebie nawzajem w nowej sytuacji – dlaczego to takie ważne.

Duża zmiana – uroki rodzicielstwa, ale również idące za tym pułapki.

Szczęśliwi rodzice – szczęśliwe i spokojne dziecko (zasady współoddziaływania).

Kilka słów na temat baby blues i depresji poporodowej.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt telefoniczny

pod numerem rudzkiej Szkoły Rodzenia:

502113894