W związku ze zmianą Rekomendacji  Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego  oraz  Rzecznika Praw Pacjenta z dniem 02 czerwca 2022r. wprowadza się odwiedziny chorych na oddziałach łóżkowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

  • Odwiedziny pacjentów codziennie w godzinach od 12 00 do 18 00, poza wyznaczonymi godzinami odwiedziny są możliwe za zgodą Ordynatora Oddziału/ lekarza dyżurnego, po wcześniejszym ustaleniu godziny odwiedzin.
  • Czas trwania odwiedzin u pacjenta max. 2 godziny, w ograniczonej ilości (1 osoba odwiedzająca na 1 chorego) z bezwzględnym utrzymaniem rygoru noszenia prawidłowo założonych masek na twarzy we wszystkich obiektach Szpitala oraz przestrzeganiem zasad reżimu sanitarnego.
  • Przed wejściem/ wyjściem do i z sali pacjenta jak również przed rozpoczęciem i po zakończeniu odwiedzin należy zdezynfekować ręce.
  • W odniesieniu do pacjentów w stanach szczególnych, terminalnych, o odwiedzinach więcej niż 1 odwiedzający, decyduje Ordynator Oddziału lub osoba przez niego wyznaczona.

Zakazuje się odwiedzin przez osoby wykazujące objawy infekcji.