Nowoczesny aparat do diagnostyki słuchu noworodków (przenośmy aparat do badania otoemisji akustycznej) właśnie dotarł na Godulę. To dar Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla Oddziału Neonatologii. Rudzcy lekarze będą go wykorzystywać do badań przesiewowych słuchu u noworodków.

W Polsce 1-2 dzieci na tysiąc rodzi się z uszkodzeniem głębokim i 1-2 z niedosłuchem mniejszego stopnia. W grupie dzieci w wieku od 0 do 5 roku życia, czyli w okresie najważniejszym dla rozwoju mowy, aż 90% trwałych uszkodzeń słuchu to uszkodzenia wrodzone. Najnowsze badania dowodzą, że krytyczny dla rozwoju mowy jest okres pierwszych 6 miesięcy życia dziecka. Jeśli otrzyma ono na czas odpowiednią pomoc, ma szansę na harmonijny rozwój, podobny do prawidłowo słyszących rówieśników. Dokładne zdiagnozowanie problemu i rozpoczęcie leczenia już w pierwszych dniach życia dziecka zdecydowanie zwiększa szanse na skuteczne wyleczenie i często ratuje dziecko przed trwałym, pełnym lub częściowym, uszkodzeniem słuchu.

Dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków jest realizowany we wszystkich oddziałach noworodkowych w kraju. Od 2002 r. z badań słuchu w całym kraju skorzystało już ponad 5 milionów dzieci.