Godula

Bielszowice

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska

tel. 32 344-07-24
tel. 32 344-07-23
fax 32 779-59-12
e-mail sekretariat@szpitalruda.pl

Kapitał zakładowy: 49 000 000,00 zł

Podstawowy rachunek bieżący Szpitala – ING Bank Śląski SA
73 1050 1243 1000 0090 3235 2883

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000346868
NIP: 6412490985
REGON: 241468653

Filia Bielszowice:
ul. Główna 11
41-711 Ruda Śląska

Centrala tel. 32 344-07-24
tel. 32 344-07-23
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii tel. 32 344-02-05
Oddział Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chemioterapii tel. 32 344-07-78
Oddział Chirurgii Ogólnej tel. 32 344-07-35
Oddział Patologii Ciąży tel. 32 344-07-45
Oddział Chorób Płuc z Pododdziałem Chemioterapii tel. 32 344-08-35
Oddział Chorób Wewnętrznych tel. 32 344-08-70
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym tel. 32 779-59-24
Oddział Okulistyczny tel. 32 779-59-36
Oddział Otolaryngologiczny tel. 32 344-07-54
Oddział Pediatryczny tel. 32 344-08-27
Izba Przyjęć – Godula tel. 32 344-07-30
Izba Przyjęć – Bielszowice tel. 32 344-08-67
Apteka Szpitalna tel. 32 344-08-05
Punkt Diagnostyki Laboratoryjnej (Bielszowice) tel. 32 344-08-64
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej(Godula) tel. 32 344-07-21
Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bielszowice) tel. 32 344-08-37
Zakład Diagnostyki Obrazowej (Godula) tel. 32 344-08-04
Poradnia Leczenia Bólu tel. 32 344-07-94
Poradnia Chirurgii Ogólnej tel. 32 344-07-96
Poradnia Kontroli Rozruszników tel. 32 344-07-91
Poradnia Neonatologiczna tel. 32 344-07-91
Poradnia Ortopedyczna tel. 32 344-07-94
Poradnia Zdrowia Psychicznego tel. 32 344-08-74
Poradnia Okulistyczna tel. 32 779-59-32
Poradnia Okulistyczna dla Dzieci tel. 32 779-59-32
Poradnia Neurologiczna tel. 32 344-07-52
Poradnia Laryngologiczna tel. 32 344-07-52
Poradnia Dermatologiczna tel. 32 344-07-57
Poradnia Reumatologiczna tel. 32 344-07-57
Poradnia Gastroenterologiczna tel. 32 344-07-91
Centrala tel. 32 344-07-24
tel. 32 344-07-23
Dział Księgowości tel. 32 779-59-13
Dział Metodyczno-Organizacyjny (wydawanie zaległej dokumentacji medycznej) tel. 32 779-59-18
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi (zatrudnienie, świadectwa pracy etc.) tel. 32 779-59-15
Sekcja Informatyki tel. 32 344-07-11
Dział Techniczny tel. 32 344-07-13
Dział Administracyjno-Gospodarczy tel. 32 344-07-12
Sekcja Aparatury Medycznej tel. 32 344-07-89
Dział Zamówień Publicznych tel. 32 779-59-17
Dział Statystyki Medycznej tel. 32 779-59-11
Sekretariat Zarządu tel. 32 344-07-26