Od narodzin do późnej starości

 Pracujemy dla Was

Izba przyjęć całą dobę
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
Poniedziałek-Piątek od 18:00 do 8:00.
W weekendy i święta całą dobę
Administracja 7:00 – 15:00

 32 344 07 24 / 32 344 07 23

Witamy w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej

Od narodzin do później starości

0
Hospitalizacji w 2020
0
Urodzenia w 2020
0
Pacjentów Izby Przyjęć

Jak przygotować się do porodu

Icon

Nasze Oddziały i Poradnie

Oddziały

Kardiologiczny

tel. 32 344 07 68

Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru

GODULA

[więcej]

Ortopedyczny

tel. 32 344 07 59

Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

GODULA

[więcej]

Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

tel. 32 344 07 36

Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

GODULA

[więcej]

Perinatologii, Ginekologii i Położnictwa

tel. 32 779 07 44

Perinatologii, Ginekologii i Położnictwa

GODULA

[więcej]

Neonatologiczny

tel. 32 779 59 06

Neonatologiczny

GODULA

[więcej]

Psychiaryczny Ogólny

tel. 32 344 08 21

Psychiatryczny Ogólny

BIELSZOWICE

[więcej]

Psychiatrii Dziennej

tel. 32 344 08 68

Psychiatrii Dziennej

BIELSZOWICE

[więcej]

Chorób Płuc

tel. 32 344 08 34

Chorób Płuc z Pododdziałem Chemioterapii

BIELSZOWICE

[więcej]

Chorób Wewnętrznych

tel. 32 344 08 69

Chorób Wewnętrznych

GODULA

[więcej]

Neurologiczny

tel. 32 344 07 28

Neurologiczny / Udarowy

GODULA

[więcej]

Okulistyczny

tel. 32 779 59 31

Okulistyczny

GODULA

[więcej]

Otolaryngologiczny

tel. 32 344 07 54

Otolaryngologiczny

GODULA

[więcej]

Pediatryczny

tel. 32 344 08 28

Pediatryczny

BIELSZOWICE

[więcej]

Anestezjologii i Intensywnej Terapii

tel. 32 727 58 07

Anestezjologii i Intensywnej Terapii

GODULA

[więcej]

Poradnie

Chirurgii Ogólnej

tel. 32 344-07-96

Chirurgii Ogólnej

GODULA

[więcej]

Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

tel. 32 344-07-96

Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

GODULA

[więcej]

Dermatologiczna

tel. 32 344-07-57

Dermatologiczna

GODULA

[więcej]

Gastroenterologiczna

tel. 32 344-07-91

Gastroenterologiczna

GODULA

[więcej]

Ginekologiczno-Położnicza

tel. 32 344-07-41

Ginekologiczno-Położnicza

GODULA

[więcej]

Kardiologiczna

tel. 32 344-07-91

Kardiologiczna

GODULA

[więcej]

Leczenia Bólu

tel. 32 344-08-03

Leczenia Bólu

GODULA

[więcej]

Okulistyczna

tel. 32 779-59-32

Okulistyczna

GODULA

[więcej]

Okulistyczna dla dzieci

tel. 32 779-59-32

Okulistyczna dla dzieci

GODULA

[więcej]

Otolaryngologiczna

tel. 32 344-07-52

Otolaryngologiczna

GODULA

[więcej]

Neonatologiczna

tel. 32 344-07-91

Neonatologiczna

GODULA

[więcej]

Neurologiczna

tel. 32 344-07-52

Neurologiczna

GODULA

[więcej]

Reumatologiczna

tel. 32 344-07-57

Reumatologiczna

GODULA

[więcej]

Laktacyjna

tel. 32 344-07-91

Laktacyjna

GODULA

[więcej]

Zdrowia Psychicznego

tel. 32 344 08 74

Zdrowia Psychicznego

BIELSZOWICE

[więcej]

Psychologiczna dla dzieci

tel. 32 344 08 23 / 518 756 381

Psychologiczna dla dzieci

BIELSZOWICE

[więcej]

Dział Rehabilitacji

tel. 32 344-07-40

Dział Rehabilitacji

GODULA

[więcej]
Icon

Szpital w obiektywie