KOMUNIKAT

W odpowiedzi na zapytanie i uwagi mieszkańców związane z funkcjonowaniem Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej uprzejmie informujemy, ze od 23 maja 2018 r. reorganizujemy pracę naszej placówki w zakresie Izby Przyjęć. Szpital wprowadza ważne zmiany w funkcjonowaniu Izby Przyjęć.

Zmiany podyktowane są dobrem naszych pacjentów i potrzebą zwiększenia dostępności do kompleksowej diagnostyki w Izbie Przyjęć. W ramach Izby Przyjęć w Goduli, zapewniony jest bezpośredni dostęp do lekarzy w dziedzinach: kardiologii, interny, chirurgii oraz ortopedii.

W związku z tym prosimy pacjentów ze skierowaniem na Oddziały:

o zgłaszanie się do Izby Przyjęć w Goduli.

Pacjentów ze skierowaniem na Oddziały:

zapraszamy do Izby Przyjęć w Bielszowicach.

Zapewniamy, że w związku z reorganizacją ruchu chorych w Szpitalu nie zmniejszy się jakakolwiek dostępność do świadczeń zdrowotnych. Celem wprowadzonych zmian związanych z kierowaniem ruchu pacjentów jest unikanie w przyszłości sytuacji związanych z koniecznością uciążliwego dla pacjentów ich transportowania w celach diagnostycznych pomiędzy lokalizacjami w Bielszowicach i Goduli.

Uprzejmie prosimy lekarzy POZ o informowanie pacjentów o przeprowadzonych zmianach w funkcjonowaniu Izby Przyjęć, a pacjentów o zgłaszanie się do odpowiednich punktów zgodnie z proponowanymi zasadami.