Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. już po raz czwarty organizuje Bieg dla Zdrowia Psychicznego. Tegoroczna edycja Biegu odbędzie się 15 września.

Naszym celem jest zwrócenie uwagi na dwie ważne społeczne kwestie, takie jak integracja z osobami chorującymi psychicznie oraz wpływ zdrowia fizycznego na dobrostan psychiczny. Naszą intencją jest przeciwdziałanie stygmatyzacji osób chorujących psychicznie oraz popularyzacja idei higieny psychicznej poprzez aktywność fizyczną.

Na starcie biegu powinni stanąć ramie w ramie pacjenci, lekarze, psycholodzy, terapeuci, rodziny, bliscy osób chorujących a także urzędnicy, biegacze, sportowcy i inne osoby, dla których inicjatywa promowania zdrowia psychicznego jest ważna, a problemy osób chorujących psychicznie bliskie sercu.

Każdego roku 10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Jest to czas, w którym uwaga opinii publicznej w sposób szczególny koncentruje się na zagadnieniach związanych z tematem zdrowia psychicznego. Śląskie środowiska działające na rzecz osób chorujących psychicznie od wielu lat aktywnie i z zaangażowaniem włączają się w organizacje śląskich obchodów tego święta.

2. Termin, miejsce i dystans:

15.09.2018

godzina 11:00 Burloch Arena,

Ruda Śląska, ul Bytomska.

Wydawanie numerów startowych j/w w dniu biegu w godzinach 09:00 – 10:45,

Dystanse: bieg: 2,5 km lub 5km, Nordic Walking: 5 km,

osoby na wózkach inwalidzkich: wg ustalonego planu wyścigu na stadionie.

3. Zgłoszenia:

W biegu wystartuje maksymalnie 250 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhPA_7RGjHYFTfy701J7gtjK04McUTvViMz_ZwBdIBr8bGPw/viewform

OSOBY ZGŁOSZONE DO 04.09.2018 r. DO GODZINY 12.00 OTRZYMAJĄ

PAMIĄTKOWE KOSZULKI (maksymalnie 250 osób – decyduje kolejność zgłoszeń).

Zgłoszenia przyjmowane są do 14.09.2018 roku do godziny 11.00. Osoby zgłoszone po godzinie 12.00 dnia 4.09.2018 r. nie otrzymują pamiątkowych koszulek. Lista startowa będzie aktualizowana na stronie: www.mosir.rsl.pl

4. Nagrody i klasyfikacje

Nagrody wg klasyfikacji za pierwsze trzy miejsca w wybranej kategorii. Każdy z uczestników biegu otrzyma dyplom za udział i osiągnięcia, pamiątkowy medal oraz koszulkę pamiątkową (koszulka w przypadku dokonania zgłoszenia w określonym wyżej terminie). Ponadto skupiając się na idei biegu wśród uczestników którzy rekrutują się z grupy pacjentów i innych osób bezpośrednio dotkniętych problematyką zdrowia psychicznego rozlosowane rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

5. Postanowienia końcowe:

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, udział w nim jest bezpłatny. Organizator zapewnia opiekę medyczną, napoje w czasie zawodów, posiłek regeneracyjny, szatnie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Dodatkowe informacje można otrzymać od:

Aleksandra Poloczek tel. 510211470

Natalia Lonser tel. 513 163 868

Serdecznie zapraszamy

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

MOSiR Ruda Śląska

Oddział Psychiatrii Dziennej