Od 3 września obowiązywać będzie nowy „Regulamin korzystania z dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na terenie Szpitala” wraz z Cennikiem, którego treść dostępna jest w postaci tablicy informacyjnej na bramie wjazdowej oraz w formie papierowej w Dziale Administracyjno-Gospodarczym naszej placówki w Goduli.

Za wjazd na teren Szpitala i korzystanie z miejsc postojowych pobierana będzie opłata. Pierwsze 30 minut postoju dla wszystkich użytkowników będzie darmowe, natomiast za każdą rozpoczętą godzinę postoju pobierana będzie opłata w wysokości 3 złotych. Personel medyczny i pozostali pracownicy Szpitala będą mogli skorzystać ze specjalnej oferty abonamentowej dla posiadaczy stałych kart postojowych.

Zwolnione z opłat będą pojazdy uprzywilejowane: oznakowane zewnętrznie karetki pogotowia ratunkowego oraz pojazdy policji, straży miejskiej, straży pożarnej, pogotowia energetycznego, pogotowia gazowego, pogotowia wodociągowego i innych służb. Bezpłatnie z miejsc postojowych, w razie takiej potrzeby, będą mogli skorzystać również dostawcy Szpitala.

Przypomnijmy, że od miesiąca na terenie placówki w Goduli obowiązuje nowa organizacja ruchu wewnętrznego. Brama wjazdowa do Szpitala została usytuowana przy ulicy Emanuela Imieli, natomiast wyjazdowa przy ulicy Wincentego Lipa.

Ruch pojazdów na terenie dróg wewnętrznych Szpitala jest jednokierunkowy i odbywa się zgodnie z umieszczonym oznakowaniem pionowym i poziomym, na zasadach określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym, stosownym regulaminem oraz decyzjami i poleceniami wydanymi przez Zarząd Szpitala. Na całym obszarze zlokalizowane zostały wydzielone miejsca postojowe dla karetek Zespołów Ratownictwa Medycznego, samochodów osobowych oraz samochodów osobowych osób niepełnosprawnych.

CENNIK STANDARDOWY

Za pierwsze 30 minut – BEZPŁATNIE

Za każdą rozpoczętą godzinę – 3,00 zł

Po przekroczeniu 8 godzin za każdą następną rozpoczętą godzinę – 1,00 zł

Opłata za zgubienie biletu – 50,00 zł

CENNIK ABONAMENTOWY/MIESIĄC

Opłata abonamentowa dla personelu – 15,00 zł

Opłata jednorazowa za wyrobienie karty – 10,00 zł

Opłata za zgubienie karty – 15,00 zł

Za wszelkie utrudnienia z góry przepraszamy, w razie pytań prosimy o kontakt z Działem Administracyjno–Gospodarczym

tel. 032/3440712