Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku na terenie placówki w Goduli nastąpi reorganizacja ruchu wewnętrznego. Brama wjazdowa do Szpitala usytuowana zostanie od strony ulicy Emanuela Imieli, natomiast wyjazdowa od strony ulicy Wincentego Lipa.

Ruch pojazdów na terenie dróg wewnętrznych Szpitala będzie jednokierunkowy i odbywać się będzie zgodnie z umieszczonym oznakowaniem pionowym i poziomym, na zasadach określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym oraz stosownym regulaminem, decyzjami i poleceniami wydanymi przez Zarząd Szpitala.

Dopuszczalna prędkość pojazdów na drogach wewnętrznych wynosić będzie 10 km/h. Na całym obszarze zlokalizowane zostaną wydzielone miejsca postojowe dla karetek Zespołów Ratownictwa Medycznego, samochodów osobowych oraz samochodów osobowych osób niepełnosprawnych. Miejsca te zostaną oznaczone tablicami informacyjnymi.