29 łóżek, stanowiska intensywnego nadzoru udaru oraz OIOM neurologiczny – tak wygląda zmodernizowany Oddział Neurologiczny wraz z Oddziałem Udarowym w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej – Goduli. Oddział został uruchomiony po trwającym cztery miesiące remoncie w jego nowej lokalizacji. Inwestycja możliwa była dzięki wsparciu z budżetu miasta, które w ostatnich dwóch latach przekazało szpitalowi prawie 6 mln zł.

Mieszkańcy oczekują opieki medycznej na najwyższym poziomie i nasz szpital ciągle się zmienia, aby te oczekiwania spełnić. W tym celu niezbędne są znaczne nakłady finansowe, dlatego systematycznie wspieramy szpital, któremu od 2011 roku przekazaliśmy z budżetu miasta około 40 mln zł. Szpital to nasza priorytetowa spółka, chcemy aby był wśród najlepszych w województwie i będziemy dalej dbali o jego rozwój”podkreśliła prezydent Grażyna Dziedzic.

Na potrzeby nowego oddziału udało się zaadaptować całe pierwsze piętro w budynku administracji godulskiej części szpitala, które od 10 lat było niezagospodarowane. Inwestycja w całości sfinansowana została ze środków miasta, przekazanych szpitalowi w formie dokapitalizowania spółki”mówi dr Katarzyna Adamek, prezes Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. Ze środków miejskich szpitalowi udało się również w ostatnich 4 miesiącach zmodernizować i przenieść do nowej lokalizacji Laboratorium Analityczne, które uroczyście zostanie otwarte 11 października. Laboratorium zyskało przestronne i nowoczesne pomieszczenia na miarę XXI wieku, a szpital dzięki tej przeprowadzce zyskał dodatkowe pomieszczenia, w których uruchomione zostaną niebawem kolejne gabinety Izby Przyjęć.

Mam duży szacunek dla władz miasta, bo widać, jak dbają o ten szpital. Potencjał placówki jest z pewnością większy niż poziom, na którym obecnie jest w sieci szpitali”powiedział podczas otwarcia Oddziału Neurologicznego Jerzy Szafranowicz, dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Nowy Oddział Neurologiczny zapewnia 29 łóżek, OIOM neurologiczny oraz salę intensywnego nadzoru udaru. „Hospitalizujemy rocznie około 900 chorych. Cieszę się bardzo, że będą mieli większy komfort pobytu i lepsze warunki leczenia”– tłumaczył dr n. med. Janusz Kwieciński, ordynator Oddziału Neurologicznego.

W październiku nasz szpital zamierza również uruchomić Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w swojej drugiej lokalizacji w dzielnicy Bielszowice. „Powstanie on w odpowiedzi na palące potrzeby demograficzne, systematyczne wydłużanie się przeciętnej długości życia w kraju, także wśród mieszkańców Rudy Śląskiej”mówi dr Katarzyna Adamek. Oprócz zespołu pielęgniarskiego bielszowicki ZOL zapewniać będzie pacjentom kompleksowe i całodobowe konsultacje lekarskie. Zakład w pierwszej fazie będzie liczył 18 stanowisk, wyposażony zostanie m.in. w nowoczesne elektryczne łóżka. Na początku funkcjonowania, do czasu uzyskania kontraktu z NFZ, usługi świadczone w rudzkim ZOL będą odpłatne.

Po otwarciu zmodernizowanego Oddziału Neurologicznego i Udarowego w Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyła się sesja naukowa „Bezpieczeństwo przede wszystkim”, którą nasz szpital zorganizował wspólnie z firmą Boehringer Ingelheim. Wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się: wybitny kardiolog prof. dr hab. n.med. Zbigniew Kalarus, specjalista angiologii i chirurgii naczyniowej prof. dr hab. n. med. Tomasz Urbanek oraz dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal, wojewódzki konsultant w dziedzinie neurologii.

zdjęcia: UM/Wiadomości Rudzkie