Nowe laboratorium w rudzkim szpitalu

Laboratorium Analityczne w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej–Goduli ma nową, wyremontowaną lokalizację, spełniającą najostrzejsze normy sanitarne i wszystkie wymogi eksploatacji najwyższej klasy sprzętu. To kolejna inwestycja, która możliwa była dzięki środkom z budżetu miasta.

Systematycznie wspieramy nasz szpital, a przekazywane środki są dobrze wykorzystywane. Dziś otwarcie nowych pomieszczeń laboratorium, a przypomnę, że wcześniej zrealizowane zostały m.in. inwestycje dotyczące oddziałów neurologicznego i kardiologicznego”– mówi prezydent Grażyna Dziedzic. „Chcemy, aby rudzki szpital był wśród najlepszych w województwie”– dodaje.

Ze środków miejskich udało się nam w ostatnich 4 miesiącach zmodernizować nową lokalizację Laboratorium Analitycznego, które zyskało przestronne i nowoczesne pomieszczenia na miarę XXI wieku. Szpital dzięki tej przeprowadzce ma do dyspozycji dodatkowe pomieszczenia, w których uruchomione zostaną niebawem kolejne gabinety Izby Przyjęć”– podkreśla dr Katarzyna Adamek, prezes Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.

Dla nas oznacza to prawdziwy jakościowy skok i poprawę warunków pracy”– mówi mgr Małgorzata Świderska-Surma, kierownik Laboratorium Analitycznego w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej. „To przede wszystkim znaczna poprawa warunków lokalowych, przy okazji spełnienie wszystkich wymogów sanitarnych i eksploatacji technicznej najwyższej klasy sprzętu, na którym na co dzień pracujemy w laboratorium w Goduli”– dodaje.

Do końca miesiąca do nowych pomieszczeń zostanie przeniesiony sprzęt laboratoryjny. „Jest to niezwykle skomplikowany proces, ponieważ urządzenia mogą być przenoszone jedynie przez autoryzowane serwisy, dedykowane do poszczególnej aparatury. Operacja musi być uzgodniona i skoordynowana z wszystkimi producentami, którzy ten sprzęt dzierżawią naszemu szpitalowi”- tłumaczy mgr Małgorzata Świderska-Surma. „Przerwy w badaniach nie przewidujemy, non-stop wykonywane będą wszystkie usługi dotyczące pacjentów laboratoryjnych. Jedynie odbiór wyników w samym dniu przeprowadzki może być opóźniony o 24 godziny, za co z góry przepraszamy”– zaznacza.

18 października br. szpital zamierza uruchomić Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w naszej drugiej lokalizacji w Bielszowicach. „Powstanie on w odpowiedzi na palące potrzeby demograficzne, systematyczne wydłużanie się przeciętnej długości życia w kraju, także wśród mieszkańców Rudy Śląskiej”– mówi dr Katarzyna Adamek. Oprócz zespołu pielęgniarskiego bielszowicki ZOL zapewniać będzie pacjentom kompleksowe i całodobowe konsultacje lekarskie. Zakład w pierwszej fazie będzie liczył 18 stanowisk, wyposażony zostanie m.in. w nowoczesne elektryczne łóżka. Na początku funkcjonowania, do czasu uzyskania kontraktu z NFZ, usługi świadczone w rudzkim ZOL będą odpłatne.

W ubiegłym roku miasto przekazało szpitalowi 3 mln 390 tys. zł na przebudowę i uporządkowanie architektoniczne szpitala, a w obecnym 2,5 mln złotych na dalsze inwestycje. W tym czasie szpital ze środków własnych zrealizował inwestycje za ok. 1,5 mln zł.

zdjęcia: rudaslaska.pl