W rudzkim magistracie od kilku dni na seniorów czekają koperty życia. Przygotowano ich 2 tysiące. „Koperta życia to bardzo potrzebna i jedna z lepszych inicjatyw dotyczących głównie przewlekle chorych seniorów. Informacje, które mogą znajdować się w kopercie, mają dla nas znaczenie wręcz kardynalne. W przypadku, kiedy pacjent jest w złym stanie i bez kontaktu, od razu wiemy, na jakie choroby przewlekłe cierpi i czy inne zespoły chorobowe temu nie towarzyszą. To pozwala nam znacznie skrócić czas diagnozy, a ten czas w ratownictwie medycznym jest przecież najważniejszy„– podkreśla dr Tomasz Underman, kierownik Izby Przyjęć Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

Specjalna koperta przechowywana w lodówce z informacjami o stanie zdrowia, zażywanych lekach oraz kontaktem do najbliższych – to zestaw mogący uratować życie. Dane takie mogą być bowiem pomocne podczas akcji ratunkowej prowadzonej przez służby medyczne. Rudzki magistrat z przekazuje je seniorom z okazji Dnia Babci i Dziadka. „W składanych babciom i dziadkom życzeniach zawsze pojawiają się słowa mówiące o zdrowiu. Można je przekuć w czyn i podarować najbliższej starszej osobie właśnie taką kopertę życia” – zachęca prezydent Grażyna Dziedzic. Koperty odbierać można w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta.

„Rudzka Koperta Życia nie jest w Rudzie Śląskiej nowym pomysłem. – Inicjatywę tę rozpoczęliśmy trzy lata temu. Od tego czasu przekazaliśmy już 3000 takich kopert, które trafiły do osób starszych, samotnych oraz przewlekle chorych – wylicza prezydent Grażyna Dziedzic. – Teraz chcemy przypomnieć o tym przedsięwzięciu i rozpoczynamy kolejną jego odsłonę – dodaje. Tegoroczna akcja rozpoczyna się w tuż przed Dniem Babci i Dziadka. – To właśnie seniorzy są tą grupą społeczną, której w pierwszej kolejności dedykowane są nasze koperty. Z racji wieku zmagają się oni z różnego rodzaju chorobami oraz dolegliwościami. Bardzo często prowadzą też samodzielnie swoje gospodarstwo domowe. To wszystko sprawia, że w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia właśnie taka koperta może być jedynym źródłem informacji o chorobach, uczuleniach, czy grupie krwi, ale przede wszystkim o kontakcie do najbliższych”– podkreśla Grażyna Dziedzic.

Przygotowany przez rudzki magistrat zestaw ratunkowy to ankieta dotycząca stanu zdrowia pacjenta, zażywanych przez niego leków, grupy krwi, przebytych operacji, wraz z kontaktem do najbliższych. Po jej wypełnieniu wkłada się ją do specjalnej koperty i szczelnie zamyka, a następnie wkłada do lodówki. Całość zestawu dopełnia instrukcja informująca, jak prawidłowo wypełnić ankietę oraz magnes z adnotacją: „Tu znajduje się Rudzka Koperta Życia”, który należy umieścić na drzwiach lodówki.

„Każdy przewlekle chory senior powinien mieć taką kopertę w domu. To bardzo ważne. Kiedy Ruda Śląska po raz pierwszy zdecydowała się je rozdawać, w ciągu tygodnia w Izbie Przyjęć naszego Szpitala przekazaliśmy ich ponad 300, takie było zapotrzebowanie. Cieszę się, że zdecydowano się teraz na nowo „rozkręcić” tę bardzo ważną inicjatywę. Dobrze, że ta aktywność nie wygasła, bo o rzeczach mogących uratować ludzkie życie należy mówić, przypominać i uświadamiać ciągle.”– dodaje dr Underman.

Koperty lub pudełka życia to akcje społeczne, które od kilku lat przeprowadza wiele samorządów w Polsce, m.in. w Warszawie, Szczecinie, Częstochowie, Płocku. Akcje prowadzone były również w mniejszych gminach takich jak: Gogolin, Wieliczka, Oświęcim. Pomysł na taką formę wsparcia osób starszych zrodził się przed laty w Wielkiej Brytanii.

źródło: własne/ UM Ruda Ślaska