Serdeczne gratulacje dla naszych pielęgniarek i położnych wyróżnionych w tym roku statuetką „Diamentowy Czepek”. Odznaczenia otrzymały Panie: Alicja Florko, Anna Pisarzowska, Hanna Sobiech i Zuzanna Modrzejewska.

Diamentowy Czepek przyznawany jest przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach osobom wyróżnionym za upowszechnianie zasad etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz działania na rzecz integrowania środowiska pielęgniarek i położnych