Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 01.09.2019r. Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. zmuszony jest ograniczyć przyjęcia pacjentów wymagających udzielenia świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych w Izbie Przyjęć w Goduli. Jest to związane z realizacją inwestycji „Przebudowa, remont i adaptacja pomieszczeń Izby Przyjęć” dofinansowanej ze środków Urzędu Miasta Ruda Śląska. Powyższa inwestycja przewiduje wyburzenia i mokre prace budowlane, które uniemożliwią płynny transport pacjenta pomiędzy podjazdem dla karetek a pomieszczeniami, w których tymczasowo będzie funkcjonować Izba Przyjęć wprowadza również tymczasowe ograniczone możliwości lokalowe.

O powyższej sytuacji powiadomieni zostali Wojewoda Śląski, Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach oraz Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Stosowną informacje otrzymali również kierownicy Przychodni Rejonowych z obszaru Rudy Śląskiej.

Pacjenci wymagających przedmiotowych świadczeń kierowani będą przez zespoły ratownictwa medycznego do jednostek, które wyraziły zgodę na ich zabezpieczenie, tj. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o w Świętochłowicach oraz Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii będą udzielanie nadal w Szpitalu w Goduli. Pacjenci oczekujący na przyjęcia planowe będą hospitalizowani zgodnie z ustalonym terminem. W Izbie Przyjęć w Goduli oczywiście udzielana będzie również pomoc pacjentom w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia.

Natomiast świadczenia w zakresie pediatrii, psychiatrii oraz chorób płuc będą udzielane, tak jak do tej pory, w Izbie Przyjęć naszego Szpitala w Bielszowicach. Bez zmian pracuje Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (NOL) w Goduli.

Ograniczenia obowiązywać będą do 31.10.2019 roku. Wtedy planowane jest zakończenie prac budowlanych i modernizacyjnych utrudniających normalne funkcjonowanie godulskiej Izby Przyjęć.

Za utrudnienia przepraszamy.