Zapotrzebowanie na wykonywanie tego typu zabiegów nie jest duże, ale ich precyzyjne i skuteczne przeprowadzanie stawia lekarzy ze Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej w czołówce europejskich osiągnięć”– można przeczytać w najnowszym numerze MEDICAL TRIBUNE, branżowego miesięcznika dla lekarzy. Mowa o procedurze EXIT (ex utero intrapartum treatment) przeprowadzanej z sukcesem przez lekarzy z Goduli, a stosowanej w perinatologii u noworodków ze schorzeniami zagrażającymi ich życiu.

Przeżycie noworodka z całkowitą lub niemal całkowitą niedrożnością górnych dróg oddechowych, spowodowaną przez takie wady rozwojowe jak wrodzone zarośnięcie krtani, guzy języka, nieprawidłowości jamy ustnej lub nosowej, atrezje tchawicy oraz wrodzone torbiele krtani, było praktycznie niemożliwe. Wdrożenie procedury EXIT było konieczne ze względu na duży odsetek umieralności tych dzieci w okresie okołoporodowym.

Procedura EXIT polega na tym, że rodzimy dziecko z poważnymi problemami w czasie cięcia cesarskiego, ale nie odcinamy go od pępowiny. Utrzymujemy krążenie pępowinowe i w tym czasie neonatolodzy, w razie potrzeby także chirurdzy dziecięcy, wykonują procedury, które ratują dziecku życie. Udaje nam się to świetnie skoordynować i jesteśmy z tego bardzo dumni. Z powodzeniem po raz pierwszy procedurę EXIT wykonaliśmy w Goduli ponad rok temu. Do tej pory przeprowadziliśmy kilka takich, logistycznie bardzo skomplikowanych, zabiegów”– tłumaczy ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej dr hab. n. med. Wojciech Cnota.

W czasie wykonywania tej procedury chodzi o wyeliminowanie wszystkich zagrożeń ograniczających lub uniemożliwiających dziecku oddychanie powietrzem atmosferycznym. Dziecko w łonie matki, korzystające z dotlenionej krwi pępowinowej, jest bezpieczne, jednak po urodzeniu i odcięciu pępowiny każdy rodzaj niedrożności staje się problemem. Rozwój technik obrazowania umożliwia lekarzom diagnostykę malformacji głowy i szyi, zanim dziecko przyjdzie na świat. Wykrycie niedrożności dróg oddechowych przed urodzeniem stwarza możliwość zaplanowania strategii postępowania mającego na celu zapewnienie noworodkowi drożności dróg oddechowych w trakcie porodu.

Więcej w artykule:

By noworodek mógł oddychać”

https://podyplomie.pl/medical-tribune/33468,by-noworodek-mogl-oddychac#