W związku z zagrożeniem epidemicznym na podstawie art. 5 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta w Szpitalu Miejskim wprowadzono zakaz odwiedzin w Oddziałach Szpitala do odwołania.