Zasady odwiedzin noworodków przebywających na Oddziale Neonatologicznym dla rodziców, którzy poddali się szczepieniu przeciw SARS-COV2.

  • Odwiedziny będą możliwe po 1 tygodniu od przyjęcia 2 dawki szczepionki
  • Godziny odwiedzin należy ustalić z personelem Oddziału pod numerem telefonu 32 779 59 06
  • Rodzic każdorazowo musi okazać zaświadczenie o zaszczepieniu
  • Maksymalnie na sali będą mogły przebywać 2 osoby (1 z zewnątrz, 1 z oddziału)
  • Czas kangurowania będzie ustalany z personelem (nie dłużej niż 2 godziny)
  • Rodzic otrzyma maseczkę i fartuch
  • Rodzic nie może mieć żadnych objawów infekcji
Zasady opracowano w oparciu o wytyczne Konsultanta Krajowego.