Efektem projektu będzie uruchomienie kompleksowej, dziennej opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi oraz poprawa stanu zdrowia uczestników/czek poprzez świadczone usługi zdrowotne, w tym usługi rehabilitacji leczniczej.

Wartość dofinansowania UE: 1 066 464,14 zł

ZAPRASZAMY

OSOBY STARSZE, NIESAMODZIELNE, KTÓRE WYMAGAJĄ OPIEKI MEDYCZNEJ DO BEZPŁATNEGO POBYTU W DZIENNYM DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ
DLA KOGO WSPARCIE?
Wsparcie przeznaczone jest dla osób starszych (głównie po 65 roku życia) zamieszkujących na terenie Rudy Śląskiej, które są bezpośrednio po, lub w okresie do 12 miesięcy od przebytej hospitalizacji, lub istnieje u nich ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie i które ze względu na stan zdrowia wymagają wsparcia pielęgniarki, opiekuna i stałej rehabilitacji zapobiegających skierowaniu do szpitala.

Kryteria udziału we wsparciu w ramach projektu pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Rudzie Śląskiej m.in.:

• zamieszkiwanie na terenie Rudy Śląskiej

• chęć uczestnictwa w Projekcie

• posiadanie skierowania do dziennego domu opieki medycznej

• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

────

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – BUDYNEK ADMINISTRACJI
TOMASZ KONTNY
Telefon: 609 665 546
ul. Wincentego Lipa 2
41-712 Ruda Śląska

CO ZAPEWNIAMY?
────
W ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) w Rudzie Śląskiej zapewniamy bezpłatną dzienną opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00, świadczoną przez profesjonalny zespół terapeutyczny, zgodnie ze standardem DDOM określonym przez Ministerstwo Zdrowia, w tym m.in.:

✓ opiekę pielęgniarską, psychologiczną, logopedyczną, wsparcie opiekuna
medycznego, a także porady dietetyka
✓ kompleksową codzienną rehabilitację i terapię zajęciową
✓ konsultacje i opiekę lekarza geriatry, lekarz rehabilitacji medycznej i lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego
✓ badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne
✓ edukację pacjentów w zakresie samoopieki i samopielęgnacji
✓ wyżywienie i w razie potrzeby (decyduje lekarz) transport do i z DDOM

Czas i zakres wsparcia udzielanego w ramach DDOM będzie ustalany dla każdego pacjenta indywidualnie, w zależności od jego stanu zdrowia i jego potrzeb zdiagnozowanych przez zespół terapeutyczny DDOM (minimalnie 30 dni, a maksymalnie 120 dni roboczych, 4-8 godzin dziennie)