Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej pozyskał ponad milion złotych na nową formę wsparcia dla mieszkańców naszego miasta, osób starszych, schorowanych, wymagających opieki profesjonalnego zespołu terapeutycznego. Już rozpoczęła się rekrutacja do DDOM, czyli Dziennego Domu Opieki Medycznej. O szczegóły projektu pytamy Tomasza Kontnego ze Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej, koordynatora projektu DDOM.

– Po co powstała forma wsparcia pod nazwą DDOM?

– To nowa inicjatywa Dyrekcji Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej dla mieszkańców naszego miasta. Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) powstał dzięki środkom z Unii Europejskiej, aby poszerzyć ofertę usług medycznych Szpitala o brakujący element. Chcieliśmy dać mieszkańcom Rudy Śląskiej wsparcie, które pozwoli na zmniejszenie liczby potencjalnych hospitalizacji osób, które mogą trafić do szpitala z uwagi np. na utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów, kolejki, czy brak osób w swoim otoczeniu, które mogłyby pomóc w powrocie do zdrowia. Przeanalizowaliśmy historię naszych pacjentów i wiemy, że cześć hospitalizacji można uniknąć, część osób mogłaby nie powracać do szpitala, ale potrzebuje odpowiedniego wsparcia. Dlatego przygotowaliśmy wniosek o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs).

– Udało się pozyskać ponad milion złotych. To jest dopiero pierwszy krok…

– Dokładnie tak jest. Te fundusze przeznaczone zostały na remont budynku Szpitala w Bielszowicach i 10 miesięcy działania Dziennego domu Opieki Medycznej. Na tym jednak nie poprzestajemy, ponieważ będziemy się starać o pozyskanie kolejnych funduszy unijnych na kontynuacje tego projektu. Chcemy, by taka forma wsparcia wpisała się na stałe w wachlarz usług oferowanych przez nasz szpital.

– Dla kogo przeznaczone jest wsparcie w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej?

– Wsparcie jest przeznaczone dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do oceny stopnia samodzielności fizycznej stosowana jest skala Barthel. Pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie się i rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych. Do projektu możemy zakwalifikować osoby, które uzyskały pomiędzy 40 a 65 punktów w skali Barthel.

– Jeżeli pacjent spełni te kryteria i dostanie się do Dziennego Domu Opieki Medycznej, to jak w praktyce będzie wyglądała pomoc i wsparcie?

– W praktyce uczestnicy projektu będą przybywać w nowo wyremontowanych pomieszczeniach budynku A Szpitala w Bielszowicach, gdzie zapewniamy im bezpłatne świadczenia takie jak: konsultacje lekarskie, psychologiczne, terapeutyczne i logopedyczne. Na miejscu będzie również opieka pielęgniarska. To można powiedzieć taka forma sanatorium, ale w miejscu zamieszkania. Będziemy prowadzić zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia ruchowe, masaże, krioterapię, światłolecznictwo, kinezyterapię, stymulację procesów poznawczych. Dodatkowo chcemy przygotować rodzinę lub opiekunów naszych pacjentów do kontynuowania tej opieki w domu. Będą również zajęcia dodatkowe, pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi. W razie pilnej potrzeby i w zależności od wskazania medycznego pacjenci będą mieli zapewnione niezbędne badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie. W trakcie pobytu każdy uczestnik otrzymuje 3 posiłki, a dodatkowo dla osób tego wymagających zapewniamy bezpłatny transport do DDOM i odwóz do miejsca zamieszkania.

– Jak długo starsze osoby mogą korzystać z takiej formy wsparcia?

– Zgodnie z założeniami projektu każda z osób uczestniczących może przebywać w DDOM minimum 30 dni, maksimum 120 roboczych dni, przy czym przez pierwszy miesiąc minimum 8 godzin dziennie a od drugiego miesiąca od 4 do 8 godzin dziennie. Czas pobytu jest uzależniony od stanu zdrowia i postępów w rehabilitacji uczestników projektu. To wszystko będzie ustalane z każdym pacjentem indywidualnie.

– Gdzie i w jaki sposób można zgłosić się do tego projektu?

– Do projektu można się zgłosić poprzez uzyskanie skierowania od lekarza oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie tych dokumentów do administracji szpitala w Goduli. Jeżeli ktoś ma pytania, można się z nami skontaktować pod numerem 609665546. Odpowiem na każde pytanie i pokieruję, co należy zrobić. Można również wysłać maila na adres tkontny@szpitalruda.pl.