Na początku grudnia z sukcesem zakończyliśmy proces certyfikacji działalności leczniczej na zgodność z normą ISO27001.
Wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji potwierdza zaangażowanie kierownictwa i pracowników oraz wysoki poziom bezpieczeństwa danych w Szpitalu.
Nasz Szpital dokłada wszelkich starań, wszystkie przetwarzane informacje były odpowiednio bezpieczne. Jako jednostka, która pragnie świadczyć dla swoich pacjentów wysokiej jakości usługi oraz przede wszystkim wskazywać, jak ważne jest bezpieczeństwo przetwarzanych informacji (i nie tylko danych osobowych), postawiliśmy sobie za priorytet wdrożenie i utrzymanie takiego systemu. W tym celu nasz zespół brał czynny udział we wdrażaniu – przeanalizowaliśmy nasze działania i opracowaliśmy mapy naszych procesów biznesowych, wdrożyliśmy i udokumentowaliśmy stosowane przez nas standardy bezpieczeństwa, dokonaliśmy analizy stosowanych przez nas programów pod kątem zabezpieczenia teeleinformatycznego, cyklicznie szkolimy się od największych autorytetów z dziedziny ochrony danych. Staramy się implementować bezpieczeństwo informacji we wszystkie aspekty naszej działalności, począwszy od pierwszego kontaktu. W ramach systemu wdrożyliśmy już kilka nowych narzędzi, które pozwoliły nam nie tylko zminimalizować ryzyko incydentu, ale również zoptymalizować naszą pracę.