Coraz więcej dzieci i młodzieży potrzebuje pomocy psychologicznej, niejednokrotnie pilnej. W Rudzie Śląskiej osoby w wieku od 6. do 21. roku życia wsparcie mogą uzyskać m.in. w Poradni Psychologicznej dla Dzieci, która działa przy bielszowickim Szpitalu Miejskim. O narastającym problemie ze zdrowiem psychicznym wśród najmłodszych rozmawiamy z koordynatorką poradni, psycholog oraz psychoterapeutką Mają Sgro.

Czy można wskazać jednoznaczną przyczynę, jeżeli chodzi o kryzys zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży?

– Przyczyny kryzysu są złożone, przy czym pandemia była jednym z czynników zaostrzających stan kryzysu psychicznego dzieci i młodzieży – poprzez chorobę, a nierzadko śmierć bliskich osób, izolację społeczną, czy konieczność nauki zdalnej. Ogólnie rzecz ujmując, wywołała lęk, poczucie zagrożenia, nasiliła poczucie osamotnienia, zwiększyła poczucie bezsilności oraz braku wpływu. Pandemia uniemożliwiła także swobodny rozwój psycho-fizyczno-emocjonalny dzieci. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na stan psychiczny dzieci i młodzieży, jest kryzys rozwojowy. Przykładem takiego kryzysu u młodzieży jest tzw. dojrzewanie, czyli adolescencja, w którą dzieci wchodzą już w wieku 10 lat. Wówczas następuje intensywny okres zmian we wszystkich obszarach funkcjonowania dziecka. Warto też wspomnieć o kryzysie instytucji rodziny, która w obecnych czasach odchodzi od stereotypowego modelu i podlega nieustającym zmianom. Przykładem nowej rodziny nuklearnej jest np. model rodziny patchworkowej.

– Z jakimi zaburzeniami najczęściej borykają się dzieci i młodzież?
– Najczęściej spotykamy się z objawami takimi jak: stany lękowe i depresyjne oraz autoagresywne np. samookaleczenia i agresywne. Dość dużą grupą pacjentów są dzieci z zaburzeniami wczesno-rozwojowymi, takimi jak np. autyzm czy zespół Aspergera lub ADHD. Kolejną grupą pacjentów są dzieci doświadczające traumy i cierpiące na zespół stresu pourazowego PTSD, co związane jest z doświadczaniem np. przemocy domowej lub szkolnej.

– Pomoc młodzi ludzie mogą znaleźć m.in. w Waszej poradni. Proszę powiedzieć więcej na temat tego, kto może się do Was zgłosić oraz na jakiego rodzaju wsparcie może liczyć.
– Każde niepokojące zachowanie znacząco odbiegające od dotychczasowego funkcjonowania dziecka warto skonsultować ze specjalistą. Pomagamy dzieciom od 6. roku życia i uczącej się młodzieży do 21. roku życia. Mogą się do nas zgłosić osoby cierpiące na: zaburzenia poznawcze, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, zaburzenia adaptacyjne, zachowania autodestrukcyjne, zaburzenia emocjonalne oraz zaburzenia funkcjonowania. W naszej Poradni pracuje zespół składający się z wysokiej klasy specjalistów w postaci psychologów dziecięcych, psychoterapeutów, psychologów klinicznych i terapeuty środowiskowego – obecnie jest to sześć osób. Pracujemy przede wszystkim w podejściu systemowym, poznawczo-behawioralnym oraz psychodynamicznym. Nasz zespół podlega regularnej superwizji swojej pracy z pacjentem.

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci działa przy bielszowickim Szpitalu Miejskim (budynek B). W poniedziałki, środy i czwartki czynna jest od godz. 8 do 20, zaś we wtorki i piątki od godz. 8 do 16. Rejestracja telefoniczna prowadzona jest w godzinach od 7.25 do 15 pod nr tel. 32 344-08-23 lub 518-756-381.