Bank mleka kobiecego to nowoczesne laboratorium w którym wykwalifikowany personel zajmuje się pozyskiwaniem, gromadzeniem oraz odpowiednim przechowywaniem pokarmu ludzkiego.

Realizując program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin
„Za życiem” na lata 2017-2021 zapraszamy wszystkie szpitale posiadające w swoich strukturach oddziały neonatologiczne o II lub III stopniu referencyjności do współpracy w zakresie udostępniania pasteryzowanego mleka kobiecego.