W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną oraz znoszeniem obostrzeń dotyczących epidemii SARS CoV 2, z dniem 01 kwietnia 2022r. zostają przywrócone odwiedziny chorych na oddziałach łóżkowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego:

  • Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w godzinach od 13:00 do 17:00. Poza wyznaczonymi godzinami odwiedziny sa możliwe za zgodą Ordynatora Oddziału/ lekarza dyżurnego, po wcześniejszym ustaleniu godziny odwiedzin.
  • Czas trwania odwiedzin u pacjenta max. 15 minut, w ograniczonej ilości (1 osoba odwiedzająca na 1 chorego) z bezwzględnym utrzymaniem rygoru noszenia prawidłowo założonych masek na twarzy we wszystkich obiektach Szpitala oraz przestrzeganiem zasad reżimu sanitarnego.
  • Przed wejściem do i wyjściem z sali pacjenta jak również przed rozpoczęciem i po zakończeniu odwiedzin należy zdezynfekować ręce.
  • W odniesieniu do pacjentów w stanach terminalnych, o odwiedzinach więcej niż 1 odwiedzający, decyduje Ordynator oddziału lub osoba przez niego wyznaczona.
  • Zakazuje się odwiedzin przez osoby wykazujące objawy infekcji.