Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Spółka z o.o.
41-703 Ruda Śląska, ul. W. Lipa 2

nawiąże współpracę z
LEKARZEM NEUROLOGII

Rodzaj umowy, czas pracy i wynagrodzenie – do indywidualnego ustalenia
Poszukiwany lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji z neurologii do pracy/pełnienia dyżurów na Oddziale Neurologicznym.
Istnieje możliwość:

  • zawarcia umowy wyłącznie na pełnienie dyżurów: w dni powszednie w godz. 15.00 – 7.25, w soboty, niedziele, dni świąteczne i wolne od pracy w godz. 7.25 – 7.25
  • zawarcia umowy wyłącznie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dni powszednie w godz. 7.25 – 15.00
  • zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dni powszednie w godz. 7.25 – 15.00 oraz pełnienie dyżurów: w dni powszednie w godz. 15.00 – 7.25, w soboty, niedziele, dni świąteczne i wolne od pracy w godz. 7.25 – 7.25

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów (CV, list motywacyjny) w sekretariacie Zarządu lub wysłanie ich na adres: kadry@szpitalruda.pl

W treści CV proszę zamieścić klauzulę:Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochroni danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zostałem poinformowany o swoich prawach, dostępnych na stronie szpitalruda.pl”