ODWIEDZINY PACJENTÓW

2021-08-26T14:56:01+02:00

W związku z ogłoszonym stanem pandemii SARS CoV – 2 ( Covid 19 ) oraz zagrożeniem epidemicznym na podstawie art.5 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dniem 09.03.2020r wprowadzono zakaz odwiedzin w Oddziałach łóżkowych w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej. PROCEDURA ODWIEDZIN PACJENTÓW W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH Ze względu na warunki przebywania w [...]