Oddział Neurologiczny
Oddział Udarowy

Godula, Pawilon D, 1 piętro

lek. med. Justyna Reniszak-ŁataOrdynator
Joanna Gąsior
Joanna GąsiorPielęgniarka Oddziałowa

Oddział posiada 32 łóżka – 16 łóżek udarowych i 16 łóżek neurologicznych. W ramach Oddziału dostępne są 2 Sale Intensywnego Nadzoru, w których jest 6 stanowisk dla pacjentów w ciężkim stanie wymagających monitorowania. Oddział zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentem w zakresie diagnostyki i leczenia w dziedzinie neurologii. W Oddziale pracuje wysoko wyspecjalizowany personel: lekarze specjalności z zakresu neurologii, pielęgniarki, ratownicy medyczni, opiekunowie medycznie, neurologopedzi, psycholog oraz rehabilitanci. Personel naszego Oddziału ustawicznie wzbogaca i odświeża swoją wiedzę merytoryczną na sympozjach, konferencjach, kursach i warsztatach. Wdraża procedury w oparciu o standardy Unii Europejskiej. Oddział dysponuje 2 miejscami specjalizacyjnymi w dziedzinie neurologii.

W Oddziale Neurologii i Udarowym działa Pracownia USG, gdzie wykonuje się badania przepływu krwi w tętnicach dogłowowych i wewnątrzczaszkowych metodą Dopplera dla pacjentów hospitalizowanych w wym. Oddziałach. W Oddziale Udarowym wykonujemy wysokospecjalistyczną procedurę – leczenie tromboliczne pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu, przy spełnieniu określonych kryteriów kwalifikacyjnych. Obecnie ok. 20% wszystkich pacjentów z udarem mózgu, leczonych jest trombolicznie. Odsetek ten systematycznie wzrasta, Dokładamy wszelkich starań by kwalifikować chorych do trombektomii mechanicznej. Korzystamy z wielospecjalistycznych konsultacji celem zagwarantowania pacjentom najwyższego poziomu usług medycznych w naszych Oddziałach. Oddział Neurologii i Oddział Udarowy ściśle współpracują z: Klinicznym Oddziałem Neurochirurgii Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ligocie, Oddziałem Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu, Oddziałem Oknologii w WSS nr 4 w Bytomiu, Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach, aby zapewnić kompleksową opiekę specjalistyczną po wypisie pacjenta ze Szpitala. Zarówno Oddział Neurologiczny jak i Udarowy powiązane są z następującymi komórkami: Poradnią Neurologiczną, Poradnią Leczenia Stwardnienia Rozsianego, Pracownią EEG i EMG oraz Pracownią Dopplerowską.