Oddział Neurologiczny
Oddział Udarowy

Godula, Pawilon D, 1 piętro

lek. med. Justyna Reniszak-ŁataOrdynator
Joanna Gąsior
Joanna GąsiorPielęgniarka Oddziałowa
Oddział posiada 16 łóżek, dysponuje również salą intensywnego nadzoru neurologicznego. Oddział zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentem w zakresie diagnostyki i leczenia w dziedzinie neurologii oraz z zakresu leczenia stwardnienia rozsianego. W Oddziale pracuje wysoko wyspecjalizowany personel: lekarze specjaliści z zakresu neurologii, pielęgniarki, pielęgniarz, ratownik medyczny, opiekunki medyczne, logopeda, psycholog oraz rehabilitanci. Personel naszego Oddziału ustawicznie wzbogaca i odświeża swoją wiedzę merytoryczną na sympozjach, konferencjach, kursach i warsztatach. Wdraża procedury w oparciu o standardy Unii Europejskiej. W ramach programu specjalizacyjnego z neurologii szkolimy również 1 rezydenta.
W Oddziale Neurologii i Udarowym działa Pracownia USG, gdzie wykonuje się badania przepływu krwi w tętnicach szyjnych i śródczaszkowych metoda Dopplera dla pacjentów hospitalizowanych w wym. Oddziałach. W Oddziale Udarowym wykonujemy wysokospecjalistyczną procedurę – leczenia tromboliczne pacjentów z udarem niedokrwiennym, przy spełnieniu określonych kryteriów kwalifikacyjnych. Obecnie kilkanaście procent chorych z udarem mózgu leczonych jest trombolicznie. Odsetek ten systematycznie wzrasta. Prowadzimy również stale rozwijającą się Poradnię Stwardnienia Rozsianego, w której w ramach programu lekowego I stopnia leczonych jest 30-35 chorych. Korzystamy z wielospecjalistycznych konsultacji celem zagwarantowania pacjentowi kompleksowego i jak najwyższego poziomu usług medycznych w naszych Oddziałach. Oddział Neurologii i Oddział Udarowy ściśle współpracują z: Klinicznym Oddziałem Neurochirurgii Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ligocie, Oddziałem Chirurgii Naczyniowej Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie, Oddziałem Onkologii w WSS nr 4 w Bytomiu, Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach, aby zapewnić kompleksową opiekę specjalistyczną po wypisie pacjenta ze Szpitala. Zarówno Oddział Neurologiczny jak i Udarowy powiązane są z następującymi komórkami: Poradnią Neurologiczną, Pracownią EEG i EMG oraz Pracownią Dopplerowską.