Poradnia Okulistyczna

Poradnia Okulistyczna funkcjonuje na bazie kontraktu z ŚOW NFZ w Katowicach.

Przyjmowani są pacjenci dorośli ( po ukończeniu 18 roku życia) na podstawie skierowania lekarza POZ lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

W ramach poradni wykonywane są również badania odpłatnie.

Diagnostyka i leczenie chorób oczu.

Diagnostyka i leczenie stanów pourazowych oczu.

Zabiegi chirurgiczne w obrębie oczu.

Realizujemy pełny zakres badań okulistycznych w tym:

Perymetr statyczny i kinetyczny

Pomiar wartości należnych soczewek wewnątrzgałkowych

Leczenie i diagnostyka chorób oczu. Laseroterapia siatkówki

OCT

USG oczu w projekcji A i B

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego

  1. Kumor-Wierzba Beata – lekarz specjalista chorób oczu
  2. Mądry Agnieszka – lekarz specjalista chorób oczu
  3. Gałkowska-Graca Wioletta – lekarz specjalista chorób oczu
  4. Makarewicz-Kowalska Wanda – lekarz specjalista chorób oczu
  5. Góra-Kupilas Kalina – lekarz specjalista chorób oczu

Szpital Miejski Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej
Ul. Wincentego Lipa 2
Budynek Poradni Specjalistycznych
Parter

Godziny pracy poradni

Poniedziałek 10:30 – 15:00
Wtorek 7:25 – 10:25
Środa 7:25 – 15:00
Czwartek 7:25 – 13:00
Piątek 7:25 – 11:00

Rejestracja telefoniczna

(032) 779-59-32