Poradnia Psychologiczna dla Dzieci

W ramach Poradni oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną dzieciom i młodzieży począwszy od wieku przedszkolnego, aż do ukończenia przez nich 21 r. ż. (pod warunkiem kontynuacji nauki). W ramach kontraktu z NFZ udzielamy:

 • porad psychologicznych,
 • porad psychologiczno-diagnostycznych,
 • psychoterapii indywidualnej,
 • psychoterapii rodzinnej,
 • sesje psychoterapii indywidualnej,
 • sesje psychoterapii rodzinnej,
 • wsparcia psychospołecznego,
 • oddziaływań terapeutycznych w środowisku rodzinnym.

Zapraszamy dzieci i młodzież borykającą się z różnymi trudnościami w zakresie zdrowia psychicznego, między innymi:

 • zaburzenia emocjonalne,
 • zaburzenia funkcjonowania,
 • zaburzenia poznawcze,
 • zaburzenia nastroju,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia odżywiania,
 • zaburzenia adaptacyjne,
 • zachowania autodestrukcyjne.

Szpital Miejski Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej
Ul. Główna 11
Budynek B
Parter (od strony parku)

Godziny pracy poradni

Poniedziałek 8:00 – 20:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 20:00
Czwartek 8:00 – 20:00
Piątek 8:00 – 16:00

Godziny rejestracji telefonicznej

Poniedziałek 7:25 – 15:00
Wtorek 7:25 – 15:00
Środa 7:25 – 15:00
Czwartek 7:25 – 15:00
Piątek 7:25 – 15:00

Rejestracja telefoniczna

(032) 344-08-23
518-756-381