Historia Szpitala w Bielszowicach sięga 1898 roku, kiedy to został oddany do użytku jako szpital Spółki Brackiej. W 1910 placówka została rozbudowana i liczyła 310 łóżek i cztery oddziały: chirurgiczny, wewnętrzny, ginekologiczny i chorób zakaźnych. Niektóre z pawilonów zostały z czasem wyburzone, ale pawilon „C” został wpisany na listę zabytków miejskich. Po drugiej wojnie światowej na terenie Rudy Śląskiej istniały trzy szpitale, które znajdowały się w dzielnicach: Nowy Bytom, Wirek i właśnie w Bielszowicach. Posiadały one cztery oddziały: internistyczny, chirurgiczny, położniczo-ginekologiczny i zakaźny. Od roku 1945 Szpital w Bielszowicach swym zasięgiem obejmował dzielnice: Bielszowice, Kochłowice, pracowników kopalni: Bielszowice, Wanda-Lech, Walenty-Wawel oraz koksownię Walenty. Szpital zajmował obszar o powierzchni ponad 4 ha, na których zlokalizowano 4 budynki służące lecznictwu oraz zaplecze gospodarcze, administracyjne i mieszkalne. Do końca 1966 roku zakończono pierwszy etap modernizacji i rozbudowy szpitala. Przebudowano Pawilon A, otrzymując dodatkowo 110 łóżek na oddziałach internistycznym i reumatologicznym. Po przebudowie Pawilonu B otrzymano jeden z najnowocześniejszych w województwie (ówcześnie katowickim) oddziałów zakaźnych liczący 146 łóżek. Dobudowano drugą salę operacyjną, w nowych pomieszczeniach znalazła się apteka szpitalna, poradnie specjalistyczne i laboratorium. Wszystkie oddziały wyposażono w nowy sprzęt i aparaturę. Pod koniec 1967 roku szpital posiadał następujące oddziały: chirurgiczny wewnętrzny, neurologiczny, położniczo-ginekologiczny, laryngologiczny, dermatologiczny, zakaźny i oddział noworodków.

Przez kolejne lata przeprowadzano wiele zmian organizacyjnych w szpitalnictwie, szpitale łączono, rozdzielano, zmieniano nazewnictwo i ilość łóżek szpitalnych, lokalizację poszczególnych oddziałów. Ostatecznie z dniem 1 stycznia 1999r. rudzkie szpitale uzyskały status samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W styczniu 2004 roku SPZOZ Szpital Miejski Nr 1, w swoich strukturach posiadał oddziały: Internistyczny I, Internistyczny II, Skórno-wenerologiczny, Neurologiczny, Okulistyczny, Otolaryngologiczny, Dziecięcy, Chirurgiczny i Reumatologiczny oraz Przyszpitalne Poradnie Specjalistyczne: Okulistyczną dla Dzieci, Okulistyczną dla Dorosłych, Reumatologiczną Otolaryngologiczną Skórno-Wenerologiczna, Neurologiczna, Chirurgiczna, Ambulatorium Urazowe przy Izbie Przyjęć.

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej – Goduli liczy obecnie 47 lat. Najstarszy budynek tej części szpitala ma bardzo ciekawą historię. W miejscu, gdzie mieści się obecnie m.in. Administracja i Oddziały Neurologiczny oraz Udarowy były koszary wojskowe. Stacjonowała tam jednostka, która obsadzała nadgraniczne schrony. W 1940 roku Niemcy przenieśli tam urząd gminy Godula, który funkcjonował w tym miejscu do 1951 roku. W opuszczonym budynku ulokowano dwa oddziały starego Szpitala. Obok wzniesiono nowy budynek który uruchomiono w 1972 roku.

W kwietniu 2010 roku Szpital Miejski został przekształcony w Spółkę, jest od tej pory priorytetową spółką władz samorządowych Rudy Śląskiej. Do 2019 roku miasto dokapitalizowało placówkę kwotą ponad 40 mln zł, zarówno w formie gotówkowej jak i aportu nieruchomości przy ul. Lipa. Pieniądze pozwoliły m.in. wyremontować oddział ginekologiczny (1 mln zł), wybudować trakt porodowy (2,5 mln zł) oraz stworzyć jeden z najnowocześniejszych OIOM-ów w województwie śląskim (4,5 mln. zł). Pozwoliły też na wyremontowanie szeregu pomieszczeń. W latach 2011 – 2014 miasto pokryło zobowiązania po zlikwidowanym SP ZOZ Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej. Łączna kwota spłaty zadłużenia to ponad 16 mln zł.

W 2015 roku rozpoczęła się trwająca rok kompleksowa termomodernizacja Szpitala Miejskiego w Goduli. Całość inwestycji pochłonęła ponad 5,5 mln zł, z czego 80 proc. środków pochodziła z tzw. funduszy norweskich. Po termomodernizacji zmniejszy się zapotrzebowanie Szpitala na energię elektryczną i cieplną. Pod koniec 2017 roku roku miasto przekazało Szpitalowi 3 mln 390 tys. zł na przebudowę i uporządkowanie architektoniczne placówki. Gruntowny remont przeszedł oddział kardiologiczny.

W październiku 2018 roku w Goduli, po trwającym cztery miesiące remoncie, w nowej lokalizacji został uruchomiony nowoczesny Oddziału Neurologiczny i Udarowy. Posiada 32 łóżka, stanowiska intensywnego nadzoru udaru oraz intensywnego nadzoru neurologicznego. Na potrzeby zmodernizowanego Oddziału udało się zaadaptować całe pierwsze piętro w budynku administracji godulskiej części szpitala, które od 10 lat było niezagospodarowane. Inwestycja w całości sfinansowana została ze środków miasta, przekazanych szpitalowi w formie dokapitalizowania spółki.

Ze środków miejskich w 2018 roku Szpitalowi udało się również oddać do użytku zmodernizowane i przeniesione do nowej lokalizacji Laboratorium Analityczne. Laboratorium zyskało przestronne i nowoczesne pomieszczenia na miarę XXI wieku, a szpital dzięki tej przeprowadzce zyskał dodatkowe pomieszczenia, w których uruchomione zostaną niebawem kolejne gabinety Izby Przyjęć. W drugiej lokalizacji Szpitala Miejskiego w Bielszowicach w październiku 2018 roku uruchomiony został Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Oprócz zespołu pielęgniarskiego ZOL zapewnia pacjentom kompleksowe i całodobowe konsultacje lekarskie. Zakład posiada 16 komfortowych stanowisk, wyposażony został m.in. w nowoczesne elektryczne łóżka. Do czasu uzyskania kontraktu z NFZ, usługi świadczone w rudzkim ZOL są odpłatne.

Pod koniec ubiegłego roku Szpital rozpoczął termomodernizację budynków A i B w Bielszowicach. Inwestycja ta możliwa jest dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koszt termomodernizacji budynków, w których obecnie zlokalizowane są: Oddział Psychiatrii Ogólny, Oddział Pediatryczny oraz Oddział Psychiatrii Dziennej to ponad 3 mln złotych, 85 % kosztów kwalifikowanych pokryją środki pochodzące z Unii Europejskiej. Termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2019 roku. Dodatkowo na dachach budynków A i B w Bielszowicach zamontowano ponad 100 ogniw fotowoltaicznych. Natomiast w lokalizacji Szpitala Miejskiego w Goduli w listopadzie 2018 roku również ulokowano 140 modułów fotowoltaicznych. To kolejna inwestycja Szpitala, po 60 rozlokowanych już na dachu solarach, w odnawialne źródła energii (OZE). Całkowita wartość tego projektu to ponad 460 tysięcy zł.

Rocznie w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej hospitalizuje się ok. 20 tys. pacjentów i udziela się ponad 40 tys. porad w ramach Izby Przyjęć. W oddziałach zabiegowych rudzkiej placówki co roku wykonuje się ok. 4,1 tys. operacji. W szpitalu funkcjonują Oddział Ginekologiczno-Położniczy oraz Oddział Neonatologiczny, które jako jedne z nielicznych w regionie posiadają III stopień referencyjności i zabezpieczają pacjentki z najcięższą patologią ciąży i płodu z całego województwa oraz zapewniają specjalistyczną opiekę nad urodzonymi w Goduli wcześniakami. Szpital świadczy usługi medyczne z zakresu lecznictwa stacjonarnego oraz specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Rudy Śląskiej, jak i miast ościennych, takich jak: Świętochłowice, Chorzów, Zabrze i Bytom. Od października 2022 roku Prezesem Zarządu Szpitala jest mgr Ewa Krych.